Online collections

hobbycollections.info

 

Indeks na engleskom  » Hrvatski

Katalog svjetskih kovanica s vrijednostima

 

Euro

Zajednička strana eurokovanica

2 i 1 euro, 50, 20 i 10 centi do 2007

Karta Europe koja prikazuje samo zemlje članice Europske unije, šest redaka sa zvjezdicama na svakom kraju.

2 euro 2002

50 euro cent 2000

 

2 i 1 euro, 50, 20 i 10 centi nakon 2007

Potpuna karta Europe, šest redaka sa zvjezdicama na svakom kraju.

2 euro 2009

50 euro cent 2007

 

5, 2 i 1 eurocent

Globus, šest redaka sa zvijezdama na svakom kraju.

5 euro cent 2015

 

 

Kovanice eura po zemljama

Andora
Austrija
Belgija
Cipar
Estonija
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Italija
Irska
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Portugal
San Marino
Slovačka
Slovenija
Španjolska
Vatikan

 

Optjecajne euro kovanice po nominalnim vrijednostima

2 euro
1 euro
50 euro cent
20 euro cent
10 euro cent
5 euro cent
2 euro cent
1 euro cent

 

 

Ostali novčići

Bosna i Hercegovina
Crna Gora
Hrvatska
Italija Kraljevina
Italija Republika
Mađarska
Ragusa (Dubrovnik)
Slovenija
Slavonija
Srbija
Jugoslavija
Jugoslavija komemorativna

 

 

Ostali članci

Datiranje kovanica
Identifikator arapskih kovanica
Japanski novčići identificiraju