Online collections

hobbycollections.info

 

Indeks w języku Angielskim  »  Polski  »  Polska

amazon-coinsBuy interesting coins

Katalog i cennik monet Polskich

 

Ziemie polskie

ElbingElbląg

 

 

GdanskGdańsk (Danzig)

 

 

Royal PrussiaPrusy Królewskie

 

 

SilesiaŚląsk

 

 

Polska

Polish Kingdom (1025-1569)Królestwo Polskie (1025-1569)

 

 

Polish–Lithuanian Commonwealth (1569-1795)Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795)

 

 

Rozbiór Polski (1793-1915)

South Prussia (1793–1807)Prusy Południowe (1793–1807)

 

 

Grand Duchy of Warsaw (1807–1815)Wielkie Księstwo Warszawskie (1807–1815)

 

 

Tsardom (Congress Poland) (1815-1915)Carstwo Polskie (Polska Kongresowa) (1815-1915)

 

 

German occupation 1915-1918Okupacja niemiecka 1915-1918

 

 

Rzeczpospolita Polska

Second Republic (1918-1939)Druga Republika (1918-1939)

 

 

German occupation 1939-1944Okupacja niemiecka 1939-1944

 

 

People's Republic (1947-1989)Republika Ludowa (1947-1989)

 

 

People's Republic commemorative coinsPamiątkowe monety Republiki Ludowej

 

 

Third Republic (since 1989)III RP (od 1989)

 

 

Commemorative coinsPolska moneta okolicznościowa

 

 

 

 

 

 

 

 

amazon-appleBuy original Apple products