Online collections

hobbycollections.info

 

Index (v angličtině) » v češtině » Václav II Pražský groš

Václav II Pražský groš

LÍC PRAŽSKÉHO GROŠE VÁCLAVA II. (1278-1305)

Jedna z největších měnových a mincovních reforem, reforma Václava II., zavedla u nás r. 1300 na podkladě pohádkového bohatství stříbra v okolí Kutné Hory nejslavnější českou minci, pražský groš, který se stal základem české velmoci ve 14. století, českou slávou a pýchou a platidlem celé střední Evropy. Jeho výtvarná podoba po vzoru groše francouzského města Tours byla dílem vlašských umělců, řezačů želez. Protože byl český groš určen jako mince „věčná“, t. j. neměnná, nemohla se jeho výtvarná forma, již gotická, do té míry rozvinout jako na mincích románských, kde šlo o to, střídat obraz mince co nejčastěji. Proto se opakují na pražských groších stále s důstojným a přímo sebevědomým klidem pouze dva obrazy, české koruny a českého lva.

Líc pražského groše obtáčí po způsobů svého tourského předchůdce obraz české královské koruny s třemi velkými a dvěma nízkými liliemi, zdobenými perlami a kameny, dvojím opisovým pruhem, odděleným dvojím vnitřním perlovcem.

Opisy: a) 4- WENCEZLAVS .SECVNDVS

b) 4- DEIg GRATIA gREXg BOEMIE

Vnější kruh je perličkový.

stříbro. 27 mm 3,75 g SBÍRKA NÁRODNÍHO MUSEA.

 

RUB TÉHOŽ PRAŽSKÉHO GROŠE VÁCLAVA II.

V perličkovém vnitřním kruhu heraldický český lev vpravo. Ačkoliv bylo obrazu českého lva již od 13. století mnohokrát použito na mincích v Cechách a ve Slezsku, přece nikdy se nestal známějším než na úhledných groších, které na líci střídaly jméno panovníkovo a jinak pouze nepatrně obměňovaly - až na poslední groše z r. 1547 — tvar koruny na líci, podobu lva na rubu a tvar písma.

Obraz lva je se vzácnou ušlechtilostí rozložen v kruhu mincovního pole. Heraldická figura, z nejkrásnějších, jaké zná české umění, je plna živého pohybu, který prostupuje přísnou stylisací zvířete v kresbě těla, hlavy, noh, hřívy i dvoupramenného ocasu.

Opis * + * GROSSI g PRAGENSES

Vnější kruh je z perliček.

 

 

Informace z knihy "Krása české mincí" Emanuela Nohejlová-Prátová