Online collections

hobbycollections.info

 

Indeks na engleskom  » Hrvatski  » Euro Austrija

Austrija euro katalog kovanica s vrijednostima

 

Optjecajne euro kovanice iz Austrija

kovanica Austrija 2 euro 2002
2 euro 2002 (2002-2006)

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
2 EURO 2002
Vrijednost kovanice - 3-4 USD

 

kovanica Austrija 2 euro 2014
2 euro 2014 (2007- )

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
2 EURO 2014
Vrijednost kovanice - 3-4 USD

 

 

kovanica Austrija 1 euro 2005
1 euro 2005 (2002-2006)

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
1 EURO 2005
Vrijednost kovanice - 2-3 USD

 

kovanica Austrija 1 euro 2008
1 euro 2008 (2007- )

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
1 EURO 2008
Vrijednost kovanice - 2-3 USD

 

 

kovanica Austrija 50 euro cent 2003
50 euro cent 2003 (2002-2006)

mesing
50 EURO CENT
50 EURO CENT 2003
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

kovanica Austrija 50 euro cent 2009
50 euro cent 2009 (2007- )

mesing
50 EURO CENT
50 EURO CENT 2009
Vrijednost kovanice - 1-2 USD

 

 

kovanica Austrija 20 euro cent 2003
20 euro cent 2003 (2002-2006)

mesing
20 EURO CENT
20 EURO CENT 2003
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

kovanica Austrija 20 euro cent 2017
20 euro cent 2017 (2007- )

mesing
20 EURO CENT
20 EURO CENT 2017
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

 

kovanica Austrija 10 euro cent 2002
10 euro cent 2002 (2002-2006)

mesing
10 EURO CENT
10 EURO CENT 2002
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

kovanica Austrija 10 euro cent 2012
10 euro cent 2012 (2007- )

mesing
10 EURO CENT
10 EURO CENT 2012
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

 

kovanica Austrija 5 euro cent 2015
5 euro cent 2015 (2002- )

čelik presvučen bakrom
5 EURO CENT
FUNF EURO CENT 2015
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

 

kovanica Austrija 2 euro cent 2013
2 euro cent 2013 (2002- )

čelik presvučen bakrom
2 EURO CENT
ZWEI EURO CENT 2013
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

 

kovanica Austrija 1 euro euro cent 2005
1 euro cent 2005 (2002- )

čelik presvučen bakrom
1 EURO CENT
EIN EURO CENT 2005
Vrijednost kovanice - <1 USD

 

 

Komemorativni 2 euro kovanica

Austrijska kovanica 2 euro 2005
2 euro 2005
Bimetalni - nikal-mjed / bakar-nikal
50. obljetnica Austrijskog državnog ugovora
2 EURO / Karta Europe
50 JAHRE STAATSVERTRAG / 2005 / Pečat
Vrijednost kovanice - 6-10 USD

 

 

Austrijska kovanica 2 euro 2007
2 euro 2007
Bimetalni - nikal-mjed / bakar-nikal
50. obljetnica Rimskog ugovora (čini ustavni temelj Europske unije)
2 EURO / Karta Europe
VERTRAG VON ROM 50 JAHRE / EUROPA / 2007 / REPUBLIK ÖSTERREICH / Knjiga
Vrijednost kovanice - 4-5 USD

 

 

Austrijska kovanica 2 euro 2009
2 euro 2009
Bimetalni - nikal-mjed / bakar-nikal
10. obljetnica Ekonomske i monetarne unije (EMU)
2 EURO / Karta Europe
WWU 1999-2009 / REPUBLIK ÖSTERREICH / Dječji crtež čovjeka sa simbolom eura u ruci
Vrijednost kovanice - 4-5 USD

 

 

Austrijska kovanica 2 euro 2012
2 euro 2012
Bimetalni - nikal-mjed / bakar-nikal
10. obljetnica uvođenja eurogotovine
2 EURO / Karta Europe
REPUBLIK ÖSTERREICH / 2002 2012 / Simbol eura na Globusu u sredini, okolo dječji prikaz
Vrijednost kovanice - 3-4 USD

 

 

Austrijska kovanica 2 euro 2015
2 euro 2015
Bimetalni - nikal-mjed / bakar-nikal
30. obljetnica zastave EU
2 EURO / Karta Europe
REPUBLIK ÖSTERREICH / 1985 2015 / Zastava EU okružena ljudima okruženim prstenom zvijezda
Vrijednost kovanice - 4-5 USD

 

 

Austrijska kovanica 2 euro 2016
2 euro 2016
Bimetalni - nikal-mjed / bakar-nikal
200. obljetnica Austrijske narodne banke
2 EURO / Karta Europe
REPUBLIK ÖSTERREICH / 200 JAHRE OESTERREICHISCHE NATIONALBANK / 1816 2016 / Zgrada Narodne banke Austrije okružena prstenom zvijezda
Vrijednost kovanice - 4-5 USD