Online collections

hobbycollections.info

 

Indice (in Inglese) » in Italiano » Austria euro

Austria euro catalogo monete con valori

moneta Austria 2 euro 2002
2 euro 2002 (2002-2006)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
2 EURO 2002
Valore della moneta - 3-4 USD

 

moneta Austria 2 euro 2014
2 euro 2014 (2007- )

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
2 EURO 2014
Valore della moneta - 3-4 USD

 

 

moneta Austria 1 euro 2005
1 euro 2005 (2002-2006)

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
1 EURO 2005
Valore della moneta - 2-3 USD

 

moneta Austria 1 euro 2008
1 euro 2008 (2007- )

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
1 EURO 2008
Valore della moneta - 2-3 USD

 

 

moneta Austria 50 euro cent 2003
50 euro cent 2003 (2002-2006)

ottone
50 EURO CENT
50 EURO CENT 2003
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Austria 50 euro cent 2009
50 euro cent 2009 (2007- )

ottone
50 EURO CENT
50 EURO CENT 2009
Valore della moneta - 1-2 USD

 

 

moneta Austria 20 euro cent 2003
20 euro cent 2003 (2002-2006)

ottone
20 EURO CENT
20 EURO CENT 2003
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Austria 20 euro cent 2017
20 euro cent 2017 (2007- )

ottone
20 EURO CENT
20 EURO CENT 2017
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Austria 10 euro cent 2002
10 euro cent 2002 (2002-2006)

ottone
10 EURO CENT
10 EURO CENT 2002
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Austria 10 euro cent 2012
10 euro cent 2012 (2007- )

ottone
10 EURO CENT
10 EURO CENT 2012
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Austria 5 euro cent 2015
5 euro cent 2015 (2002- )

acciaio ramato
5 EURO CENT
FUNF EURO CENT 2015
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Austria 2 euro cent 2013
2 euro cent 2013 (2002- )

acciaio ramato
2 EURO CENT
ZWEI EURO CENT 2013
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Austria 1 euro euro cent 2005
1 euro cent 2005 (2002- )

acciaio ramato
1 EURO CENT
EIN EURO CENT 2005
Valore della moneta - <1 USD