Online collections

hobbycollections.info

 

Indice (in Inglese) » in Italiano » Belgio euro

Belgio euro catalogo monete con valori

 

moneta Belgio 2 euro 2000
2 euro 2000 (1999-2007)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
A II / 2000
Valore della moneta - 3-4 USD

 

moneta Belgio 2 euro 2011
2 euro 2011 (2008-2013)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
A II / 2011
Valore della moneta - 3-4 USD

 

 

moneta Belgio 1 euro 1999
1 euro 1999 (1999-2007)

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
A II / 1999
Valore della moneta - 2-3 USD

 

moneta Belgio 1 euro 2012
1 euro 2012 (2008-2013)

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
A II / 2012
Valore della moneta - 2-3USD

 

moneta Belgio 50 euro cent 2004
50 euro cent 2004 (1999-2007)

ottone
50 EURO CENT
A II / 2004
Valore della moneta - ~1 USD

 

moneta Belgio 50 euro cent 2012
50 euro cent 2012 (2008-2013)

ottone
50 EURO CENT
A II / 2012
Valore della moneta - ~1 USD

 

 

moneta Belgio 20 euro cent 2002
20 euro cent 2002 (1999-2007)

ottone
20 EURO CENT
A II / 2002
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 20 euro cent 2012
20 euro cent 2012 (2008-2013)

ottone
20 EURO CENT
A II / 2012
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Belgio 10 euro cent 2004
10 euro cent 2004 (1999-2007)

ottone
10 EURO CENT
A II / 2004
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 10 euro cent 2012
10 euro cent 2012 (2008-2013)

ottone
10 EURO CENT
A II / 2012
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Belgio 5 euro cent 2006
5 euro cent 2006 (1999-2007)

acciaio ramato
5 EURO CENT
A II / 2006
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 5 euro cent 2011
5 euro cent 2011 (2008-2013)

acciaio ramato
5 EURO CENT
A II / 2011
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Belgio 2 euro cent 2007
2 euro cent 2007 (1999-2007)

acciaio ramato
2 EURO CENT
A II / 2007
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 2 euro cent 2013
2 euro cent 2013 (2008-2013)

acciaio ramato
2 EURO CENT
A II / 2013
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Belgio 1 euro cent 2001
1 euro cent 2001 (1999-2007)

acciaio ramato
1 EURO CENT
A II / 2001
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 1 euro cent 2013
1 euro cent 2013 (2008-2013)

acciaio ramato
1 EURO CENT
A II / 2013
Valore della moneta - <1 USD

 

 

Philipp (da 2013)

moneta Belgio 2 euro 2019
2 euro 2019 (2014- )

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
FP BE / 2019
Valore della moneta - 5-7 USD

 

moneta Belgio 1 euro 2015
1 euro 2015 (2014- )

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
FP BE / 2015
Valore della moneta - 5-8 USD

 

moneta Belgio 50 euro cent 2014
50 euro cent 2014 (2014- )

ottone
50 EURO CENT
FP BE / 2014
Valore della moneta - 1-2 USD

 

moneta Belgio 20 euro cent 2016
20 euro cent 2016 (2014- )

ottone
20 EURO CENT
FP BE / 2016
Valore della moneta - 2-3 USD

 

moneta Belgio 10 euro cent 2015
10 euro cent 2015 (2014- )

ottone
10 EURO CENT
FP BE / 2015
Valore della moneta - 1-2 USD

 

moneta Belgio 5 euro cent 2015
5 euro cent 2015 (2014- )

acciaio ramato
5 EURO CENT
FP BE / 2015
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 2 euro cent 2015
2 euro cent 2015 (2014- )

acciaio ramato
2 EURO CENT
FP BE / 2015
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Belgio 1 euro cent 2015
1 euro cent 2015 (2014- )

acciaio ramato
1 EURO CENT
FP BE / 2015
Valore della moneta - <1 USD