Online collections

hobbycollections.info

 

Indice (in Inglese) » in Italiano » Germania euro

Germania euro catalogo monete con valori

 

moneta Germania 2 euro 2002
2 euro 2002 (2002-2006)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
2002
Valore della moneta - 3-4 USD

 

moneta Germania 2 euro 2011
2 euro 2011 (2007- )

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
2011
Valore della moneta - 3-4 USD

 

 

moneta Germania 1 euro 2002
1 euro 2002 (2002-2006)

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
2002
Valore della moneta - 2-3 USD

 

moneta Germania 1 euro 2014
1 euro 2014 (2007- )

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
2014
Valore della moneta - 8-12 USD

 

moneta Germania 50 euro cent 2002
50 euro cent 2002 (2002-2006)

ottone
50 EURO CENT
2002
Valore della moneta - ~1 USD

 

moneta Germania 50 euro cent 2002
50 euro cent 2007 (2007- )

ottone
50 EURO CENT
2007
Valore della moneta - 3-6 USD

 

 

moneta Germania 20 euro cent 2002
20 euro cent 2002 (2002-2006)

ottone
20 EURO CENT
2002
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Germania 20 euro cent 2010
20 euro cent 2010 (2007- )

ottone
20 EURO CENT
2010
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Germania 10 euro cent 2002
10 euro cent 2002 (2002-2006)

ottone
10 EURO CENT
2002
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Germania 10 euro cent 2007
10 euro cent 2007 (2007- )

ottone
10 EURO CENT
2007
Valore della moneta - 3-6 USD

 

 

moneta Germania 5 euro cent 2013
5 euro cent 2013 (2002- )

acciaio ramato
5 EURO CENT
2013
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Germania 2 euro cent 2002
2 euro cent 2002 (2002- )

acciaio ramato
2 EURO CENT
2002 / Oak leaves
Valore della moneta - <1 USD

 

 

moneta Germania 1 euro cent 2016
1 euro cent 2016 (2002- )

acciaio ramato
1 EURO CENT
2016 / Oak leaves
Valore della moneta - <1 USD