Online collections

hobbycollections.info

 

Indice (in Inglese) » in Italiano » Lettonia euro

Lettonia euro catalogo monete con valori

 

moneta Lettonia 2 euro 2014
2 euro 2014 (2014- )

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
LATVIJAS REPUBLIKA / 2014
Valore della moneta - 4-5 USD

 

moneta Lettonia 1 euro 2014
1 euro 2014 (2014- )

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
LATVIJAS REPUBLIKA / 2014
Valore della moneta - 2-3 USD

 

moneta Lettonia 50 euro cent 2014
50 euro cent 2014 (2014- )

ottone
50 EURO CENT
LATVIJA / 2014
Valore della moneta - ~1 USD

 

moneta Lettonia 20 euro cent 2014
20 euro cent 2014 (2014- )

ottone
20 EURO CENT
LATVIJA / 2014
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Lettonia 10 euro cent 2014
10 euro cent 2014 (2014- )

ottone
10 EURO CENT
LATVIJA / 2014
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Lettonia 5 euro cent 2014
5 euro cent 2014 (2014- )

acciaio ramato
5 EURO CENT
LATVIJA / 2014
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Lettonia 2 euro cent 2014
2 euro cent 2014 (2014- )

acciaio ramato
2 EURO CENT
LATVIJA / 2014
Valore della moneta - <1 USD

 

moneta Lettonia 1 euro cent 2014
1 euro cent 2014 (2014- )

acciaio ramato
1 EURO CENT
LATVIJA / 2014
Valore della moneta - <1 USD