Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » Koninkrijk Holland (1806 - 1810)

Munten van het Koninkrijk Holland (1806-1810)

 

Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon

ZILVEREN MUNTEN

10 stuiver

voorzijde: borstbeeld van de koning naar rechts, op de afsnede

van de hals de naain van de graveur GEORGE F.

omschrift: LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.

keerzijde: gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland

tussen 10-S. Onder het wapenschild het jaartal en het muntmeesterteken: bij.

omschrift: KONINKRIJK ■ HOLLAND.

metaal: zilver; gehalte: 912/1000; gewicht: 5,269 gram

rand: kantschrift: DE NAAM DES^HEEREN ZY GELOOFD

10 stuiver10 stuiver

 F

1808 aantal onbekend RRR 1100,—

1809 aantal onbekend R 600.-

 

1 gulden

voorzijde:

omschrift: keerzijde:

omschrift: metaal: rand:

borstbeeld van de koning naar rechts, op de afsnede van de hals de naam van de graveur GEORGE F.

NAP. LODEW. I. KON. VAN HOLL.

gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland tussen 1 - F. Onder het wapenschild het jaartal en het muntmeesterteken: bij.

KONINGRIK - HOLLAND

zilver; gehalte: 912/1000; gewicht: 10,539 gram kabelrand

1 gulden

1807 RRRR 8 ex. F - 1650

 

1 gulden

beschrijving als voorgaand, doch

omschrift vz: LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.

keerzijde: gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland

tussen 1 - Gn

omschrift kz: KONINGRIJK HOLLAND.

rand: kantschrift: DE * NAAM DES * HEEREN ZY GELOOFD *

1808 aantal onbekend RRR 700,-

1809 aantal onbekend S 550,-

1810 aantal onbekend RRR 1200,-

 

 

Ziiveren dukaat of rijksdaalder

met de staande man volgens het oude provinciale type van Utrecht.

voorzijde: ridder met zwaard en het gekroonde provinciale

wapen staande op een grond.

omschrift: MO:NO:ARG:PRO:CONF(E:BELG:TRAI.

keerzijde: gekroond generaliteitswapen tussen jaartal.

omschrift: CONCORDIA RES PARV/E CRESCUNT. stadswapen van

Utrecht.

metaal: zilver: gehalte: 868/1000: gewicht: 28.078 gram

rand: kabelrand

Ziiveren dukaat of rijksdaalder

1806 580.035 135.- 250,- 425 - 650.-

1807S 150.700 160.- 325,- 475 - 750.-

1808 343.410 135.- 250,- 425.- 650.-

 

50 stuiver

voorzijde: borstbeeld van de koning naar rechts niet op de afsne

de van de hals de naam van de graveur GEORGE F.

omschrift: NAP. LODEW. I. KON. VAN HOLL.

keerzijde: gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland

tussen 50 - S-. Onder het wapenschild het jaartal en muntmeesterteken: bij.

omschrift: KONINGRIJK - HOLLAND.

metaal: zilver; gehalte: 912/1000; gewicht: 26.348 gram

rand: kabelrand

50 stuiver

1807 RR 300 ex. 550,- 1300.- 2150,- 3250,-

als voorgaand, doch zonder graveursnaam op de afsnede van de hals

1808 2.465.807 175,- 275,- 400.- 700,-

Dit is de enige zilveren munt met portret van Lodewijk Napoleon, die werkelijk in omloop is geweest en veelvuldig voorkwam.

 

2 1/2 gulden

beschrijving als voorgaand, doch wapenschild tussen 2'A - G.N omschrift: " LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.

rand: kantschrift: DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD

2 1/2 gulden

1808 aantal onbekend RR 750,- 2000.- 3000,-  4250

 

Rijksdaalder (1e type)

voorzijde: borstbeeld van de koning naar rechts.

omschrift: LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.

keerzijde: ridder met zwaard staande op een grond met in linker

hand een lint, waaraan het gekroonde wapenschild van het Koninkrijk Holland. Het jaartal in de afsnede.

omschrift: EENDRAGT - MAAKT MAGT

metaal: zilver: gehalte: 868/1000; gewicht: 28,078 gram

rand: kabelrand

Rijksdaalder (le type)

F ZF P FDC

1809 aantal onbekend RR 2300,- 4850,- 8250.- 13000.-

 

Rjksdaalder (2e type)

voorzijde: borstbeeld van de koning naar rechts.

keerzijde: gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland

tussen R - . Onder het wapenschild het jaartal en

het muntmeesterteken: bij.

omschrift: KONINGRIJK - HOLLAND.

metaal: zilver: gehalte: 868/1000; gewicht: 28,078 gram

rand: kabelrand

Rjksdaalder (2e type)

1809 aantal onbekend 1300,- 2600,- 3850.- 5250.-

 

 

GOUDEN MUNTEN

10 gulden

voorzijde: borstbeeld van de koning naar links.

omschrift: LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.

keerzijde: gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland

tussen waardeaanduiding. Onder het wapenschild het jaartal en het muntmeesterteken: bij.

omschrift: KONINGRIJK - HOLLAND.

metaal: goud; gehalte: 916,66/1000; gewicht: 6,835 gram

randschrift: DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD *

10 gulden

1808 aantal onbekend RRRR 3500,- 5500,- 8500,- 11000,-

1810 aantal onbekend RRR 2000,- 4200,- 6500.- 9000,-

 

20 gulden

omschrijving als voorgaand, doch gewicht: 13,670 gram en gekroond wapenschild tussen waardeaanduiding.

20 gulden

1808 aantal onbekend RRRR 3750,- 8000,- 12000,- 16000,-

1810 aantal onbekend RRR 2500,- 6000.- 9000,- 12000,-

 

Dukaat (1e type)

volgens het oude provinciale type van Utrecht.

voorzijde: ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal,

zonder grond onder de voeten en zonder binnencirkel.

omschrift: CONCORDIA RES PAR:CRES:TRA.

stadswapentje van Utrecht.

keerzijde: versierd vierkant met daarin:

MO:ORD: - PROVIN: ■ FOEDER: BELG. AD ■ LEG.IMP. metaal: goud; gehalte: 983/1000; gewicht: ca. 3,5 gram

rand: kabelrand

Dukaat (1e type) 

     F  ZF  P  FDC

1806a

1.300.000

100,-

200,-

350,-

525,-

1806b

794.000

110-

225,-

425,-

575,-

1807a

622.000

110,-

225,-

425,-

575,-

1807b

1.940.000

100.-

200,-

350,-

525,-

1808

37.310

150,-

350 -

500 -

675,-

1808/07

175,-

425,-

600,-

750,-

1806 a. met grote cijfers van het jaartal (Russische slag). Er bestaan nog verschillen in de stempel van deze munt, o.a. in het harnas en de helm (met en zonder pluim) van de ridder en in het lint van de pijlenbundel.

b. met kleine cijfers.

1807 a. met gewone rechte 7.

b. met kromme 7 (Russische slag), bredere 8 en grotere cijfers.

 

te Dordrecht geslagen:

omschrijving als voorgaand, doch omschrift:

CONCORDIA.RF.S- PAR.CRES.HOL-

te Dordrecht geslagen

1806 ............... RRR 526 850,- 1650,- 2350 - 3250,-

 

Dubbele dukaat

volgens het oude provinciale type van Utrecht

omschrijving als voorgaand, doch gewicht ca. 7 gram

voorzijde: ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal in een

binnencirkel staande op een grond.

omschrift: om binnencirkel: CONCORDIA RES PAR:CRES:TRA •

stadswapentje van Utrecht tussen zwaard en helm.

Dubbele dukaat

1806 ......... RR ±198.500 600,- 1000,- 1500,- 2100,-

1807 ......... RR ±155.000 600,- 1000,- 1500,- 2100,-

1808 ...... RRR ± 6.220 850,- 1500,-

2000,- 2750,-

 

Dukaat (2e type)

voorzijde: omschrift: keerzijde:

omschrift: metaal: rand:

borstbeeld van de koning naar links.

LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.

staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal.

EENDRAGT- MAAKT MAGT.; geen muntmeesterteken. goud; gehalte: 983/1000; gewicht: 3,5 gram.

kabelrand.

Dukaat (2e type)

 

   

ZF

P

FDC

1808   282.870

550 -

900,-

1200,-

1809 

500,-

825,-

1050,-

Veel van deze dukaten zijn omgesmolten voor aanmunting van het volgende type.

 

Dukaat (3e type)

voorzijde: borstbeeld van de koning naar links.

keerzijde: gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland.

Onder het wapenschild het jaartal en het muntmeesterteken: bij.

omschrift: KONINGRIJK - HOLLAND

metaal: goud; gehalte: 983/1000; gewicht: 3,5 gram

rand: kabelrand

Dukaat (3e type)Dukaat (3e type)

' 2.370.620

1809 150,- 400,- 650,- 850,-

1810 150,- 400.- 650,- 850,-

Van beide jaartallen bestaat een groot aantal varianten in het borstbeeld: de tekening van het haar, de neus en de hals.