Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » Muntmeesters en muntmeestertekens

Nederlands Muntmeesters en muntmeestertekens

 

Muntplaats muntteken

Utrecht - mercuriusstaf met slangen -

muntteken

 

Brussel - B

Denver * - D

San Francisco * - S

Philadelphia * - P

 

* Aanmuntingen door de Nederlandse regering in de Staten tijdens de periode 1941-1945.

 

 

Muntmeester muntmeesterteken

Y. D. C. Suermondt

1815-1838.

 

Klaverblad (1815-1816).

muntmeesterteken

 

Borstbeeld (1816-1817).

muntmeesterteken

 

Brandende fakkel (1818-1838).

muntmeesterteken

 

G. D. Bourgogne Herlaer

1821-1830.

Palmtak.

muntmeesterteken

 

P. C. G. Poelman

Waarnemend 1838-1840 zelf 1840-1845.

Lelie.

muntmeesterteken

 

H. A. Bake

Waarnemend 1845-1846.

Lelie met parel op de band.

muntmeesterteken

 

H. A. van den Wall Bake

Zelf 1846-1874. In 1853 heeft de heer Bake zijn naam veranderd.

Zwaard.

muntmeesterteken

 

P. II. Taddel

Waarnemend 1874.

Zwaard met klaverbladvormig uiteinde.

muntmeesterteken

 

Zelf 1875-1887.

Bijl.

muntmeesterteken

 

 L. A. van den Wall Bake

Waarnemend 1887-1888.

Bijl met ster.

muntmeesterteken

 

Zelf 1888-1909.

Hellebaard.

muntmeesterteken

 

Mr. G. Blom

Waarnemend 1909.

Hellebaard met ster.

muntmeesterteken

 

Dr. C. Hoitsema

1909-1933.

Zeepaard.

muntmeesterteken

 

Dr. W. J. van Beteren

1933-1942.

Druiventros.

muntmeesterteken

 

Dr. J. W. A. van Hengel

Waarnemend 1942.

Geen teken.

 

D. M. Pey

Waarnemend 1942.

Geen teken.

 

Dr. J. W. A. van Hengel

Waarnemend 1942-1944.

Geen teken.

 

P. C. Mente

Waarnemend 1944-1945.

Geen teken.

 

Aanmuntingen door de Nederlandse regering in de Verenigde Staten

1941-1945.

Eikel* (Nederland).

muntmeesterteken

 

Palmboom* (overzeese gebiedsdelen).

muntmeesterteken

 

Dr. J. W. A. van Hengel

1945-1969 (voor de Antillen 1952-1969; voor Suriname 1957-1969).

Vis.

muntmeesterteken

 

Dr. J. W. A. van Hengel

Voorde Antillen 1964-1968.

Vis met ster.

muntmeesterteken

 

Dr. Ir. M. van den Brandhof

1969-1979.

Haan.

muntmeesterteken

 

Ir. B. C. H. J. Smit

Waarnemend 1980.

Haan met ster.

muntmeesterteken

 

Ir. J. de Jong

1980-1987.

Aambeeld.

muntmeesterteken

 

Drs. Chr. van Draanen

1988-1999.

Pijl en boog.

muntmeesterteken

 

E.J. van Schouwenburg

Waarnemend 2000.

Pijl en boog met ster.

muntmeesterteken

 

 

R. Bruens

2001

Vruchtdragende wijnrank.

muntmeesterteken

 

 

Ir. M.T. Brouwer

Waarnemend 2002.

Vruchtdragende wijnrank met ster.

muntmeesterteken

 

* De eikel en de palmboom zijn eigenlijk geen muntmeestertekens, maar aanduidingen voor welk gebied de munten bestemd waren.