Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 1/2 cent

1/2 cent munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

1/2 cent

voorzijde: gekroonde W tussen jaartal keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen '/z - C. metaal: koper: gewicht: 1,922 gram

diameter: 16 mm; rand: glad

1/2 cent

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: brandende fakkel

1/2 cent

muntteken: B (Brussel)

muntmeesterteken: palmtak

F

ZF

P

FDC

1818U alleen proefstukken

8500-

13000

1819U

144.000

600.-

1300-

2300-

4200.-

1821U

1.648.000

45,-

100.-

175.

325,-

1821B

260.146

100,-

250.-

650.-

1500.-

1822U

11.240.000

22,-

55,-

135,-

250.-

1822B

4.066.133

50,-

100.-

200.-

380.-

1823U

9.850.000

22.-

60.-

135.-

270.-

1823B

14.093.168

22,-

60.-

135.-

270,-

1824U

2.552.287

75.-

175,-

300.-

550,-

1824B

3.429.761

95.-

240 -

500.-

750,-

1826U alleen proefstukken

1000-

3000-

5000-

9000-

1826B

1.560.874

95.-

240.-

400.-

600.-

1827U

5.374.000

20-

60.-

135.-

270.-

1827B

2.346.514

38.-

100.-

200.-

380.-

1828U

1.700.000

95.-

290.-

575.-

850.-

1828B

4.234.131

75.-

240.-

400.-

600,-

1829U

2.946.596

55,-

160.-

270 -

500,-

1831U

3.849.688

38,-

95.-

150.-

300,-

1832U

10.478.318

20.-

45.-

95.-

175,-

1837U

2.601.910

20.-

55.-

125.-

200,-

De bovenvermelde slagaantallen zijn verkregen door een theoretische omrekening uit het bekende gewicht van de gebruikte metalen.

 

WILLEM II 1840-1849

1/2 cent

beschrijving als voorgaand

1/2 cent

muntmeesterteken: lelie

F

ZF

P

FDC

1841 2.600.000

30.-

100,-

165,-

300,-

1843 3.120.000

25,-

70,-

140,-

265,-

muntmeesterteken: zwaard

1846 600.300

25,-

90,-

150,-

225,-

1847 2.000.000

25,-

75.-

175,-

300.-

 

WILLEM III 1849-1890

1/2 cent

beschrijving als voorgaand

1/2 cent

muntmeesterteken: zwaard

1850

2.000.400

14,-

34,-

75,-

160,-

1851

2.051.400

14,-

34,-

75,-

160,-

1852

2.027.560

60,-

160,-

325 -

535,-

1853

2.000.000

14.-

34,-

75,-

160,-

1854

3.000.000

10,-

26,-

70.-

150,-

1855

998.800

125,-

340,-

650,-

1100,-

1857

4.154.800

10,-

24,-

60,-

110,-

1859

4.052.000

10,-

24,-

60,-

110,-

1861

1.446.000

15,-

40,-

90,-

160.-

1862

2.026.000

10,-

26,-

70,-

135-

1863

2.428.000

10,-

26,-

70,-

135.-

1864

2.016.000

10,-

26,-

70,-

135.-

1865

2.006.000

10.-

26,-

70,-

135.-

1867

2.008.000

10.-

26,-

70.-

135.-

1869

2.014.000

10.-

26.-

55-

120.-

1870

2.004.000

10.-

26,-

55.-

120.-

1872

2.026.000

10.-

26,-

55,-

120.-

1873

2.026.000

10-

26-

55,-

120.-

muntmeesterteken: bijl

F

ZF

P

FDC

1875

2.026.000

8.-

22,-

45.-

85,-

1876

2.020.000

8,-

22,-

45.-

85,-

1877

1.400.000

15,-

38,-

60,-

110,-

 

1/2 cent nieuw type

voorzijde: gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel keerzijde: '/i cent binnen twee samengebonden oranjetakken metaal: brons; gewicht: 1,25 gram

diameter: 14 mm; rand: gekarteld

1/2 cent

muntmeesterteken: bijl

1878

4.000.000

5.-

12,-

30,-

50-

1883

800.000

28.-

60,-

140,-

230,-

1884

17.200.000

3,-

5,-

12,-

28,-

1885

7.800.000

4,-

6-

15,-

30.-

1886

2.200.000

20,-

45,-

100,-

190,-

 

WILHELMINA 1890-1948

1/2 cent (1e type)

beschrijving als voorgaand

1/2 cent

muntmeesterteken: hellebaard

1891

5.000.000

5,-

12,-

30,-

60.-

1894

5 000.000

5 -

12,-

30.-

60-

1898

2.000.000

20.-

50,-

110,-

200,-

1900*

3.000.000

15,-

30,-

55,-

110,-

1901

6.000.000

5,-

8.-

20.-

50,-

* groter jaartal dan normaal

 

1/2 cent (2e type)

beschrijving als voorgaand, doch lager reliëf, letters en munt- en muntmeesterteken kleiner

andere tekening van de leeuw en 15 i.p.v. 17 blokken in het veld

1/2 cent1/2 cent

F ZF P FDC

1903 10.000.000 2,50 4,50 10,- 25,-

1906* 10.000.000 2,50 4.50 10.- 25.-

* jaartal iets kleiner dan bij 1903

 

1/2 cent (3e type)

beschrijving als voorgaand, doch open kroon, oranjetakken met appels, letters waardeaanduiding groter

1/2 cent

muntmeesterteken: zeepaard

1909

5.000.000

2,50

4,50

10.-

25,-

1911

5.000.000

2.50

4.50

10.-

25,-

1912

5.000.000

2.50

4,50

10,-

25,-

1914

5.000.000

2,50

4,50

10.-

25,-

1915

2.500.000

10.-

20,-

40.-

65,-

1916

4.000.000

4,50

12.-

22,-

35,-

1917

5.000.000

2,50

4.50

10,-

20,-

1921

1.500.000

10,-

20-

36.-

60,-

1922

1922/21

2.500.000

8,-100,-

15.-

300.-

25,-

450.-

45,-

650,-

1928

4.000.000

2.-

3.50

7.-

14,-

1930

6.000.000

2.-

3.50

7.-

14,-

 

muntmeesterteken:druiventros

1934 .

5.000.000

2,-

3,-

5.-

10-

1936 .

5.000.000

2,-

3.-

5.-

10,-

1937 .

1.600.000

2,50

4,50

10.-

14,-

1938 .

8.400.000

2,-

3,-

5.-

7-

1940 .

6.000.000

2-

3,-

5.-

7,-

van 1914 - 1930 zijn veel muntplaten zwart gemaakt