Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 1 cent

1 cent munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

1 cent

 

voorzijde: gekroonde W tussen jaartal keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen l ■ C. metaal: koper; gewicht: 3,845 gram

diameter: 22 mm; rand: glad

1 cent1 cent

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: borstbeeld

brandende fakkel (na 1817)

 

1 cent

muntteken: B (Brussel)

muntmeesterteken: palmtak

F

ZF

P

FDC

1817 U alleen proefstukken

1818 U alleen proefstukken

1819 U 165.000

400,-

1050,-

5000,-

5000.-

2100.-

13000.-

13000,-

4700.-

1821 U

6.435.000

28,-

70,-

140.-

275.-

1821 B

113.132

400,-

1050.-

2100,-

4700 -

1822 U

20.462.000

18,-

40,-

90,-

225.-

1822 B

5.739.142

40,-

100,-

190,-

325.-

1823 U

22.300.000

18,-

40.-

90.-

225.-

1823 B

11.530.819

25.-

65.-

130.-

275.-

1824 U

3.454.000

70,-

185.-

300.-

575.-

1826 U

8.400.000

20,-

50.-

130.-

275.-

1826 B

5.331.600

25.-

65.-

130.-

275.-

1827 U

25.650.000

14.-

30.-

70.-

175.-

1827 B

20.026.006

16.-

40.-

90.-

225.-

1828 U

7.343.393

30.-

80.-

135.-

250.-

1828 B

8.907.671

30.-

80.-

135.-

250.-

1830 U

800.000

85,-

180.-

350.-

600.-

1831 U

4.860.912

40.-

90.-

150,-

325.-

1837 U

5.202.040

14.-

25.-

50.-

125.-

De bovenvermelde slagaantallen zijn verkregen door een theoretische omrekening uit het bekende gewicht van de gebruikte metalen.

 

WILLEM III 1849-1890

1 cent

beschrijving als voorgaand

1 cent

muntmeesterteken: zwaard

F

ZF

P

FDC

1860

2.032.800

12,-

24.-

45.-

110-

1861

2.050.000

12.-

24.-

45.-

110,-

1862

2.026.000

12,-

24-

45.-

110,-

1863

10.246.000

5,-

10.-

20.-

35,-

1864

2.026.000

12,-

24.-

45.-

110,-

1870

4.010.000

10.-

20.-

40.-

80-

1873

3.026.000

12.-

24-

45,-

90.-

muntmeesterteken: bijl

1875

3.015.000

7,-

20.-

40.-

70-

1876

13.047.000

5,-

12.-

18.-

30,-

1877

11.026.000

5,-

12,-

18.-

30.-

 

1 cent nieuw type

voorzijde: gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel

keerzijde: 1 cent binnen twee samengebonden oranjetakken metaal: brons: gewicht: 2,5 gram

diameter: 19 mm; rand: gekarteld

1 cent

muntmeesterteken: bijl

1877

6.100.000

5,-

10,-

30.-

70.-

1878

53.900.000

1,-

2.50

9.-

20.-

1880

20.000.000

1.50

3.50

12.-

35.-

1881

10.000.000

2.-

5.-

20.-

45,-

1882

1882/81*

-•} 5.000.000

3,50 12,-

7,-35,-

30.-

70.-

70,-

130-

1883

15.000.000

2.-

3.50

12.-

35,-

1884

10.000.000

2,-

3,50

20.-

45,-

* mogelijk veroorzaakt door een stempelbreuk

 

WILHELMINA 1890-1948

1 cent (1e type - A)

beschrijving als voorgaand

1 cent

muntmeesterteken: hellebaard

1892

5.000.000

5-

20.-

45.-

115,-

1896

3.000.000

12.-

40.-

85.-

160.-

1897

2.500.000

12.-

42.-

100,-

175.-

1898

5.000.000

2.50

10.-

35.-

70,-

1899

5.000.000

2.50

10.-

35,-

70,-

 

1 cent (1e type - B)

beschrijving als voorgaand, doch voorzijde en keerzijde vlakker uitgevoerd en andere tekening van de leeuw

1900*) 12.400.000 2,- 7,- 32 - 60.-

* hiervan bestaan meerdere verschillende stempels, onder andere:

 

1 cent (2e type - A)

beschrijving als voorgaand, doch op voorzijde andere tekening van de leeuw, met weinig manen en geringer reliëf, 10 blokken i.p.v. 15 blokken in ’t veld, letters in omschrift groter

1901 koninGrijk 10.000.000 2 -

7- 32.- 60.-

1 cent (2® type - B)

beschrijving als voorgaand, doch op voorzijde andere tekening van de leeuw met meer manen, beter reliëf, letters in omschrift kleiner

1 cent1 cent

1901 koninkrijk 10.000.000

7.-

20.-

45.-

1902 koninGrijk

10.000.000

2,-

7,-

20-

45.-

1904

10.000.000

2,-

7.-

20.-

45.-

1905

10.000.000

2,-

7,-

20-

45-

1906

9.000.000

2*-

7.-

20.-

45.-

1907

6.000.000

10.-

25.-

60.-

120-

 

1 cent (3e type)

beschrijving als voorgaand, doch open kroon en andere oranjetakken, letters groter

1 cent

muntmeesterteken: zeepaard

F ZF P FDC

1913

5.000.000

4,50

12,-

30,-

80,-

1914

9.000.000

2,-

5,-

18.-

36,-

1915

10.800.000

2,-

5,-

18.-

36,-

1916

21.700.000

1,-

2,-

12.-

36,-

1917

20.000.000

1.-

2,-

12.-

30,-

1918

10.000.000

1.50

3.50

14.-

35,-

1919

6.000.000

2.-

5,-

14.-

40,-

1920

11.400.000

1-

3,50

10.-

28,-

1921

12.600.000

1.-

3,50

10.-

28,-

1922

20.000.000

1,-

2,-

5,-

25,-

1924

1 400 000

20 -

50 -

100 -

225 -

1925

18.600.000

1,-

2,-

5,-

24,-

1926

10.000.000

2,-

5,-

14,-

35,-

1927

10.000.000

1.-

3,50

12,-

30,-

1928

10.000.000

1,-

3.50

12,-

30.-

1929

20.000.000

0,50

1,50

6.-

18,-

1930

10.000.000

1,-

3.50

10,-

25,-

1931

3.400.000

3,50

12.-

25,-

60,-

 

van 1913 t/m 1930 zijn de muntplaten opzettelijk zwart gemaakt om verwisseling met gouden vijfjes te voorkomen.

Door slijtage verdwijnt de zwarte laag. FDC munten zijn altijd zeer donkerbruin tot zwart.

1 cent

muntmeesterteken: druiventros

1937

10.000.000

1,-

2,-

3.50

10.-

1938

16.600.000

1,-

2,-

3.50

10.-

1939

22.000.000

0.50

1

3.50

7.-

1940

24.600.000

0.50

1,-

3.50

7,-

1941

66.600.000

0.50

1,-

2,50

4,50

 

Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor Suriname en de Nederlandse Antillen

1 cent

muntteken: P (Philadelphia) F ZF P FDC "muntmeesterteken": palmboom

1942 2.500.000 2,- 3,50 12,- 32,-

Tijdens de bezetting in Amerika geslagen en bestemd voor Suriname

1943* gele kleur 4.000.000 1,50 3,50 10,- 30,-

* door de oorlogsomstandigheden is het kopergehalte van de cent 1943 veranderd en daarmede de kleur

Tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen

 

1 cent

voorzijde: rechtkruis

keerzijde: 1 ct met vier golven en 3 korenaren

metaal: zink; gewicht: 2 gram: diameter: 17 mm; rand: gekarteld

1 cent

muntmeesterteken: geen

1941

1942

. 31.800.000

. 241.200.000

2,50

0.50

4,50 1,-

14,-

2.50

35,-7,-

1943

. 71.000.000

1-

2.50

6.-

16.-

1944

. 29.600.000

2,50

4,50

14.-

30,-

 

1 cent 1948

voorzijde: portret naar links

keerzijde: 1 cent

metaal: brons; gewicht: 2 gram: diameter: 17 mm; rand: glad

1 cent

W

muntmeesterteken: vis 1948 175.000.000

ZF P UNC FDC

0,50 2.- 11 - 14,-

 

JULIANA 1948-1980

1 cent

voorzijde: portret naar rechts

keerzijde: 1 cent

metaal: brons; gewicht: 2 gram; diameter: 17 mm: rand: glad

1 cent

muntmeesterteken: vis

P UNC FDC

1950

46.000.000

3,50

10,-

15-

1951

45.800.000

3,50

10,-

16.-

1952

68.000.000

2.50

10,-

14.-

1953

54.000.000

2.50

10,-

14.-

1954

54.000.000

2.50

10,-

14,-

1955

52 000 000

2.50

3,50

10 -

16 -

1956

34.800.000

12,-

18.-

1957

48.000.000

2.50

10,-

14.-

1958

34.000.000

2,50

10.-

14.-

1959

36.000.000

2,50

10.-

14-

1960

40.000.000

1,50

7-

12,-

1961

52.000.000

1,50

4,50

7.-

1962

57.000.000

1,50

4.50

7,-

1963

70.000.000

1.50

3,50

4,50

1964

73.000.000

1.50

3.50

4.50

1965

91.000.000

1.50

3.50

4.50

1966* i

1966* grote 66!

104.000.000

1,50

1.50

3,50

3,50

4,50

4,50

1967

140.000.000

1,50

3,50

4.50

1968

28.000.000

2,-

4,-

5.-

1969

50.000.000

0,50

1.50

2,50

* zie pagina 104 muntmeesterteken: haan

1969

50.000.000

0,50

1.50

2.50

1970

100.000.000

0.50

1.50

2,50

1971

70.000.000

0.50

1.50

2.50

1972

40.000.000

0.50

1.50

2.50

1973

34.000.000

0.50

1.50

2.50

1974

46.000.000

0.50

1.50

2.50

1975

25.000.000

0.50

1.50

2.50

1976

15.000.000

0.50

1.50

2.50

1977

15.000.000

0.50

1.50

2.50

1978

15.000.000

0,50

1,50

2.50

1979

15.000.000

0,50

1,50

2.50

muntmeesterteken: haan met ster

1980

15.300.000

0,10

0.30

0.50