Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 1 gulden

1 gulden munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

1 gulden

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede diepliggend: MICHAUT keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G, onder wapen: 100 C. metaal: zilver; gehalte 893/1000; gewicht: 10.766 gram diameter: 30 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS •

1 gulden

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht)

muntmeesterteken: brandende fakkel

1 gulden

1818 U

42.700

400.-

1350.-

2500.-

3650,-

1819 U.

252.202

250 -

650.-

1150.-

1550,-

1820 U

543.567

150.-

310.-

575.-

900.-

1821 U

1.145.097

120.-

275.-

525.-

750,-

1822 U.

80.000

750.-

2000.-

3250 -

4500,-

1823 U

743.396

125.-

300,-

575.-

900,-

1823 B

25.170

750.-

2000.-

3300.-

4600,-

1824 U

1.096.250

100.-

260.-

475.-

775,-

1824 U*

100.-

260.-

450.-

725,-

1828 U.

61.600

350.-

875.-

1750.-

2600,-

1829 B

382.810

250.-

600.-

1100.-

1650,-

1829 B overslag

250.-

600 -

1100.-

1650,-

1831 U.

120.000

250.-

600.-

1100.-

1650,-

1831/21

U .

250.-

600.-

1100.-

1650,-

1832 U

100.-

225.-

425.-

750,-

1832/21

U .

1.362.064

100.-

275.-

450.-

900,-

1832/23 U

100.-

275.-

450,-

900,-

1832/24 U

100.-

275.-

450.-

900.-

1837 U

382.699

100.-

225,-

425.-

750,-

* horizontaal streepje tussen kroon en wapen. Zie atb. pagina 106.

 

1 gulden

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede: I.P. SCHOUBERG F. keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G, onder wapen: 100 C. metaal: zilver; gehalte: 945/1000: gewicht: 10 gram

diameter: 28 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS •

1 gulden

muntmeesterteken: lelie

1 gulden

F ZF P FDC

1840 99.254  60,- 150,- 525,- 875,-

 

WILLEM II 1840-1849

1 gulden

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede: VDK

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G, onder wapen: 100 C. metaal: zilver; gehalte: 945/1000: gewicht: 10 gram

diameter: 28 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS •

1 gulden

muntmeesterteken: lelie

1 gulden

1840 2 proefstukken met korter borstbeeld

1842*

660.815

250.-

600,-

1300.-

2200.-

1842**

150 -

375 -

900 -

1500.-

1843 .

1.739.623

60.-

165,-

365.-

600.-

1844 .

1.574.618

60-

180,-

400,-

650.-

1845 .

3.802.556

20-

60,-

160.-

325.-

1845*** .

221.105

60.-

180,-

400.-

700.-

1846 .

900.558

20.-

75,-

250,-

450.-

* ook met korter borstbeeld

** vanaf dit jaartal met langer borstbeeld.

*** horizontaal streepje tussen kroon en wapen, geslagen door muntmeester Bake met stempels van zijn voorganger.

 

muntmeesterteken: zwaard

F

ZF

P

FDC

1846

3.772.335

20.-

55,-

160,-

320,-

1847

8.279.321

16.-

40,-

120-

225,-

1848

13.614.913

12.-

35,-

100,-

200,-

849

650.000

70.-

220,-

480.-

800 -

 

WILLEM III 1849-1890

1 gulden

voorzijde: borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S.

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G, onder wapen: 1(X) C. metaal: zilver; gehalte: 945/1000; gewicht: 10 gram

diameter: 28 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS •

1 gulden

muntmeesterteken: zwaard

1850 alleen proefstukken

4250,-

5500,-

1851

2.125.148

40.-

110,-

200,-

300.-

1853

200.-

550,-

900.-

1400,-

1853/50

652.035

275 -

650.-

1300.-

2200,-

1853/51

275.-

650,-

1300 -

2200.-

1854

4.511.054

18.-

40-

130.-

240,-

1855

5.133.283

18-

40.-

130.-

240.-

1856

4.954.661

18.-

40-

130.-

240 -

1857

2.125.500

18.-

55.-

160.-

300,-

1858

4.199.241

18.-

40,-

130.-

240,-

1859

2.717.216

18.-

60,-

160.-

300.-

1860

4.035.791

18.-

40.-

130,-

240.-

1861

5.078.886

18-

40.-

130.-

240.-

1863

7.986.113

15,-

35.-

100.-

200,-

1864

3.600.143

18-

65.-

160.-

300.-

1865

6.401.755

15.-

35.-

100,-

200,-

1866

1.002.450

45,-

125.-

300 -

500,-

1867 . 4 proefstukken 20000,-

 

WILHELMINA 1890-1948

1 gulden

voorzijde: borstbeeld met loshangend haar naar links, met daar onder: W.S. keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G, onder wapen: 100 C. metaal: zilver; gehalte: 945/1000; gewicht: 10 gram

diameter: 28 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS •

1 gulden1 gulden

muntmeesterteken: hellebaard

F ZF P FDC

1892* 3.500.000 12.-40.- 120.- 225,-

1896 100.000 275.-600 - 1300.- 2700,-

1897** 2.500.000 15.-45-  135,- 250,-

* De gulden 1892 heeft fijner haar dan die van 1896 en 1897

** Het randschrift van 1897 heeft 2 varianten: met grote en kleine letters. Zie pagina 106.

 

1 gulden voorzijde: portret met diadeem naar links

onder halsafsnede: P. PANDER keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G. onder wapen: 100 C. metaal: zilver; gehalte: 945/1000: gewicht: 10 gram

diameter: 28 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS

1 gulden

muntmeesterteken: hellebaard

1898 2.000.000 35.- 110.-

1901* 2.000.000 35.- 110.-

220,- 400,-

220,- 400 -

* randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

 

1 guldenals voorgaand, doch zonder 100 c.

onder het Nederlands wapen randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

1 gulden1 gulden

F

ZF

I’

FDC

1904

2.000.000

25,-

60.-

150.-

275.-

1905

1.000.000

35.-

105.-

265,-

450.-

1906

500.000

225.-

550 -

1050.-

1650.-

1907

5.100.000

20,-

40-

80.-

160.-

1908

4.700.000

20.-

40.-

85.-

165.-

muntmeesterteken

i: hellebaard

met ster

1909

2.000.000

30.-

65.-

190.-

325.-

 

1 gulden voorzijde: borstbeeld met hermelijnen mantel naar links keerzijde

gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G metaal: zilver: gehalte: 945/1000: gewicht: 10 gram diameter: 28 mm; randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

1 gulden

muntmeesterteken: zeepaard

1910

1.000.000

60.-

150,-

500.-

900

1911

2.000.000

60.-

150,-

300 -

500

1912

3.000.000

15.-

50,-

150-

225

1913

8.000.000

15.-

30,-

80-

165

1914

15.785.000

15.-

30.-

80-

165

1915

14.215.000

15.-

25.-

60-

140

1916

5.000.000

25.-

65,-

150-

250

1917

2.300.000

25.-

60,-

150.-

250

 

1 gulden voorzijde: portret met opgestoken haar naar links keerzijde

gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G metaal: zilver; gehalte: 720/1000: gewicht: 10 gram nettogewicht zilver: 7,2 gram; diameter: 28 mm randschrift: * GOD * ZU * MET * ONS

1 gulden

muntmeesterteken: zeepaard

F

ZF

P

FDC

1922

9.550.000

4.50

10.-

30,-

70.-

1923

8.050.000

4,50

10,-

35,-

75.-

1924

8.000.000

6.-

15.-

40.-

80,-

1928

16.150.000

3.50

6.-

25,-

70.-

1929

22.350.000

2.50

3 50

10 -

22.-

1930

13.500.000

3.50

7,-

28.-

58.-

1931

38.100.000

2.50

3.50

7.-

14.-

muntmeesterteken: druiventros

1938

5.000.000

7-

12,-

16.-

35,-

1939

14.200.000

2.50

3.50

6.-

14.-

1940

21.300.000

2.50

4,50

8.-

14.-

 

1 gulden Tijdens de bezetting in Amerika geslagen

bestemd voor Nederland beschrijving als voorgaand, maar omschrift voorzijde begint eerder

1 gulden1 gulden

muntteken: P (Philadelphia) "muntmeesterteken": eikel

1944 26,- 55,- 85,- 130.-

1944* 100,- 250,- 450,- 650 -

1945*  500,- 1000 - 1500,- 2250 -

1 gulden Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor Nederlands Indië

1 gulden

beschrijving als voorgaand, andere uitvoering van het haar muntteken: D (Denver)

" m u nt me este rte k en": pa 1 mboo m

F

ZF

P

FDC

1943 20.000.000

2.50

4.50

12-

20,-

 

JULIANA 1948-1980

1 gulden

voorzijde: portret naar rechts, onder halsafsnede letter: W keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 1 - G metaal: zilver: gehalte: 720/1000; gewicht: 6,50 gram nettogewicht zilver: 4.68 gram; diameter: 25 mm randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

1 gulden

muntmeesterteken: vis

ZF

P

UNC

FDC

1954

6 600 000

ZW

6 -

9.-

14 -

1955

37.500.000

zw

2.50

3,50

6.50

1956

38.900.000

zw

2.50

3.50

6.50

1957

27.000.000

zw

2.50

3.50

6.50

1958

30.000.000

zw

10.-

15.-

20.-

1963

5.000.000

zw

9.-

11-

15.-

1964

9.000.000

zw

3.-

4.-

9.-

1965

21.000.000

zw

2^-

3.50

6.50

1966

5.000.000

zw

2.-

3.50

6.50

1967

7.000.000

2.-

3.50

4.50

7.50

zw = zilverwaarde zie inleiding

als voorgaand

metaal: nikkel; gewicht: 6 gram

muntmeesterteken: vis

P

UNC

l-'DC

1967

31.000.000

3,50

10.-

16.-

1968*

61.000.000

3,50

10-

14.-

1969

27.500.000

3,50

10-

17,-

* sinds 1968 grovere uitvoering van het haar. Zie pagina 106.

muntmeesterteken: haan

1969

. 15.500.000

3.50

12-

20.-

1970

. 18.000.000

3.50

12.-

20.-

1971

50.000.000

2.50

6.-

10,-

1972

60.000.000

2.50

6.-

10,-

1973

27.000.000

2.50

6.-

10,-

1975

9.000.000

3.50

10.-

16,-

1976

32.000.000

2.50

3.50

4.50

1977

38.000.000

2.50

3,50

4,50

1978

30.000.000

1.50

2.50

3,50

1979

25.000.000

1.50

2.50

3.50

muntmeesterteken: haan met ster

1980 118.300.000 1.- 1,50

 

BEATRIX sinds 19X0

1 gulden voorzijde: dubbelportret van Juliana en Beatrix naar links

daarboven: 30 APRIL 1980

keerzijde: gekroond Nederlands wapen: daaronder:

NEDERLAND - l GULDEN

metaal: nikkel; gewicht: 6 gram

diameter: 25 mm; randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

1 gulden

muntmeesterteken: haan met ster

1980 30.500.000

 

1 gulden

voorzijde: half portret naar links

keerzijde: 1 G met daarboven rechthoek

metaal: nikkel; gewicht: 6 gram

diameter: 25 mm; randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

1 gulden

muntmeesterteken: aambeeld

UNC

FDC

1982

31.300.000

1,50

2.50

1983

5.200.000

2.50

3.50

1984

4.200.000

2,50

3.50

1985

3.100.000

6.-

10.-

1986

12.100.000

4.-

1987

20.100.000

2,-

4.-

1988

13.600.000

2.-

4.-

muntmeesterteken: pijl en boog

1989

1.100.000

4.-

6,-

1990

1.000.000

4.-

6.-

1991

400.000

6.-

9.-

1992

10.000.000

1.50

2.50

1993

15.100.000

1.50

2.50

1994

16.500.000

1.50

2.50

1995

12.500.000

1.50

2.50

1996

6.500.000

1.50

2.50

1997

12.687.000

1.50

2.50

1998

15.000.000

1.50

2.50

1999

8.740.000

1,50

2.50

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000

37.500.000

1,-

2 _

beschrijving als voorgaand

 

1 gulden

muntineesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001 6.700.000

UNC FDC

2- 4,-

beschrijving als voorgaand

metaal: zilver; gewicht: 7.1 gram: gehalte: 925/1000 2001 200.000 prooflike 18,-

beschrijving als voorgaand

metaal: goud; gewicht: 13,2 gram; gehalte: 999/1000 2001 ' . 25.500 prooflike 275,-

 

1 gulden

voorzijde: portret van Beatrix naar links

keerzijde: leeuw met vlag tussen 1 G

metaal: nikkel; gewicht: 6 gram

diameter: 25 mm: randschrift: * GOD ♦ Z1.I * MET * ONS

ontwerp: Tim van Melis / Michael Raedecker en Geerten Verheus

1 gulden

muntineesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001 16.000.0001,-

2001 45.0007,-

2001 32.000 met gepolijste stempels9,-

beschrijving als voorgaand

metaal: zilver: gewicht: 7,1 gram; gehalte: 925/1000

2001 400 prooflike 1000,-

beschrijving als voorgaand

metaal: goud: gewicht: 13,2 gram; gehalte: 999/1000

2001 100 prooflike