Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 10 cent

10 cent munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1X40

10 cent

voorzijde: gekroonde W tussen jaartal

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 - C. metaal: zilver: gehalte: 569/1000; gewicht: 1,692 gram diameter: 18 mm; rand: glad

10 cent

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht)

muntmeesterteken: brandende fakkel

10 cent

muntteken: B (Brussel) muntmeesterteken: palmtak

F

ZF

P

FDC

1818 U

48 proefstukken

8500,-

12500.-

1819 U

25.030

300.-

900,-

1800,-

2600.-

1822 U

113.142

250,-

600,-

1150.-

1800.-

1823 B.

177.449

150,-

500,-

850 -

1300.-

1824 B enkele proefstukken ?

1825 U

972.400

35.-

85,-

160.-

250.-

1825 B

(1.750.018)

35.-

85.-

170,-

280.-

1826 U

2.138.000

22,-

60,-

130,-

200.-

1826 B

(1.031.770)

35.-

85,-

160,-

280.-

1827 U

5.895.000

14.-

36,-

75.-

150.-

1827 B

(1.335.626)

35.-

85.-

185,-

380.-

1828 U

2.035.860

77 -

60,-

130.-

200,-

1828 B.

1.168.674

35.-

85,-

185,-

320.-

De slagaantallen tussen haakjes zijn in ieder geval met dat jaartal geslagen. Bovendien zijn van die jaren nog munten geslagen, waarvan niet meer te achterhalen is, op welk jaartal deze betrekking hebben. Het betreft:

1825 B + 1826 B samen 250.000

1826 B + 1827 B samen 250.430

Deze oplagen moeten in een met bekende verhouding over de hierboven tussen haakjes genoteerde aantallen worden verdeeld en worden bijgeteld.

 

WILLEM II 1840-1849

10 cent

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: SCHOUBERG keerzijde: 10 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 1,4 gram

diameter: 15 mm; rand: gekarteld

10 cent

muntmeesterteken: zwaard

F

ZF

P

FDC

1848

6.859.006 25.-

70,-

160-

250,-

1849

4.050.589* 20.-

40,-

100,-

160,-

1849 zonder punt achter jaartal 100,-

275,-

550 -

950,-

* inclusief zonder punt

 

WILLEM III 1848-1890

10 cent

voorzijde: borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. keerzijde: 10 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 1,4 gram diameter: 15 mm; rand: gekarteld

10 cent10 cent

muntmeesterteken: zwaard

1849

6.204.155

38.-

100.-

175.-

325.-

1850

7.270.000

45-

125.-

250.-

425.-

1853

1.103.527

45.-

125.-

250,-

425,-

1855

744.500

50.-

140.-

285.-

450.-

1856

1.000.000

32.-

85.-

160.-

265.-

1859

1.000.000

32-

85.-

160.-

265.-

1862

800.000

35.-

120.-

200.-

350.-

1863

1.240.000

22.-

75.-

120.-

240.-

1868

200.000

175.-

550,-

1100.-

1750,-

1869

1.000.000

25.-

70.-

120,-

225,-

1871

1.000.000

25-

70.-

120,-

225,-

1873

1.000.000

25.-

70.-

120,-

225.-

1874

800.000

225.-

675.-

1400,-

2300.-

muntmeesterteken: zwaard met klaverbladvormig uiteinde

 

F

ZF

P

FDC

1874

2.000.000

40.-

115-

180,-

350,-

muntmeesterteken

i: bijl

1876

1.000.000

15.-

45.-

100,-

175,-

1877

1.000.000

15.-

45.-

100,-

175,-

1878

1.000.000

15.-

45.-

100,-

175,-

1879

1.000.000

15.-

45.-

100-

175,-

1880

1.000.000

15-

45.-

100.-

175,-

1881

2.000.000

11.-

30.-

70,-

130,-

1882

2.000.000

11-

30,-

70-

130,-

1884

1.000.000

18.-

50,-

115,-

175.-

1885

2.000.000

11.-

30.-

70.-

130.-

muntmeesterteken

i: bijl met ster

1887

1.600.000

15.-

45.-

100.-

175,-

muntmeesterteken

: hellebaard

1889

2.800.000

11.-

30.-

70,-

130-

1890

2.600.000

11,-

30.-

70,-

130,-

 

WILHELMINA 1890-1948

10 cent

voorzijde: borstbeeld met loshangend haar en parelsnoer naar links keerzijde: 10 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 1,4 gram

diameter: 15 mm; rand: gekarteld

10 cent10 cent10 cent10 cent

muntmeesterteken: hellebaard

1892

2.000.000

15.-

50,-

110-

170,-

als voorgaand, doch met breder hoofd

1893

2.000.000

15.-

50,-

110,-

170,-

1894

1.500.000

23.-

65,-

120-

180.-

1895

1.000.000

50.-

120,-

250 -

325,-

1896

2.000.000

15.-

50,-

110.-

160,-

1897

7.850.000

7,-

22.-

45,-

105,-

 

voorzijde: portret met diadeem naar links

keerzijde: 10 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 1.4 gram

diameter: 15 mm; rand: gekarteld

10 cent

muntmeesterteken: hellebaard

F

ZF

P

FDC

1898

2.000.000

30.-

85.-

170,-

265 -

1901

2.000.000

30.-

95.-

180.-

285 -

 

als voorgaand, doch met groter hoofd

10 cent10 cent

1903

6.000.000 10.- 25.- 45.- 90.-

 

als voorgaand, doch met kleiner hoofd

10 cent10 cent

1904

3.000.000

14.-

45-

85,-

150.-

1905

2.000.000

23.-

70.-

125,-

220.-

1906

4.000.000

10.-

30.-

70.-

120.-

 

voorzijde: borstbeeld met hermelijnen mantel naar links keerzijde: 10 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000: gewicht: 1,4 gram

diameter: 15 mm; rand: gekarteld

10 cent

muntmeesterteken: zeepaard

F

ZF

P

FDC

1910

2.250.000

20,-

45,-

110,-

220,-

1911

4.000.000

10-

35,-

70.-

115,-

1912

4.000.000

10,-

35.-

70.-

115,-

1913

5.000.000

9,-

22.-

45.-

100,-

1914

9.000.000

3,50

12.-

25,-

60,-

1915

5.000.000

7,-

20.-

65,-

135-

1916

5.000.000

7-

20.-

65,-

135,-

1917

10.000.000

3.-

9.-

22,-

50-

1918

20.000.000

2,-

4.50

12.-

35,-

1919

10.000.000

3,-

7.-

20.-

50,-

1921

5.000.000

3,-

14,-

35.-

80.-

1925

5.000.000

3,-

14,-

35.-

80,-

 

10 cent voorzijde: portret met opgestoken haar naar links

keerzijde: 10 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver: gehalte: 640/1000: gewicht: 1,4 gram

diameter: 15 mm; rand: gekarteld

10 cent

muntmeesterteken: zeepaard

1926

1927

2.700.000

2.300.000

5,-

7,-

20,-23,-

65,-

70.-

125,-

135,-

1928

10.000.000

2t-

5,-

20.-

50.-

1930

5.000.000

2.-

10-

28.-

65,-

muntmeesterteken: druiventros

1934

2.000.000

7,-

18,-

55,-

130-

1935

8.000.000

2.-

3.50

10,-

28.-

1936

15.000.000

1.-

2.50

4,50

10.-

1937

18.600.000

0.50

1.50

3,50

7.-

1938

21.400.000

0.50

1.50

3,50

7.-

1939

20.000.000

0,50

1.50

3,50

7,-

1941

43.000.000

0,50

1.-

2-

3,50

Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor Nederland

 

beschrijving als voorgaand, doch grovere uitvoering en hoger relict

10 cent

muntteken: P (Philadelphia) "muntmeesterteken": eikel

D (Denver) S (San Francisco)

F

ZF

P

FDC

1943 P .

7

6.-

15,-

30.-

45.-

1944 P .

120.000.000

0,50

1.50

2,50

4.50

1944 S

64.040.000

8-

16-

28.-

45.-

1944 I) .

25.400.000*

4500,-

8000,-

12000.-

1945 P .

90.560.000**

425,-

900.-

1300.-

* slechts enkele stuks in circulatie en derhalve zeer zeldzaam

** slechts een klein aantal in circulatie gekomen

Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor de Nederlandse Antillen en Suriname

beschrijving als voorgaand

 

muntteken: P (Philadelphia) "muntmeesterteken": palmboom

1941 P

800.000

4.50

10.-

20.-

45-

1942 P

1.500.000

4.50

10,-

30.-

55,-

1943 P*

4.500.000

2.50

7-

18.-

35.-

* uitsluitend voor Suriname bestemd geweest

 

Tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen 10 cent

voorzijde: drie gestileerde tulpen

keerzijde: 10 cents tussen twee twijgen

metaal: zink; gewicht: 3.3 gram; diameter: 22 mm; rand: gekarteld

muntmeesterteken: geen

1941 29.800.0001.50 3.50 10.- 28.-

1942 95.600.0000,50 1.- 3.50 12.-

1943 29.000.0001,50 3.50 10.- 24.-

 

10 cent 1948

10 cent10 cent

voorzijde: portret naar links keerzijde: 10 cent daarboven kroon metaal: nikkel; gewicht: 1.5 gram diameter: 15 mm: rand: gekarteld

muntmeesterteken: vis

P UNC FDC

1948 80.000.000 2.- 8.- 18.—

 

JULIANA 1948-1980

10 cent

10 cent

voorzijde: portret naar rechts keerzijde: 10 cent daarboven kroon metaal: nikkel: gewicht: 1,5 gram diameter: 15 mm; rand: gekarteld

muntmeesterteken: vis

1950 .

45.800.000

2.50

5.-

12,-

1951 .

54.200.000

2,50

5.-

12,-

1954 .

8.200.000

4,50

15.-

22-

1955 .

18.200.000

1.-

5,-

12,-

1956 .

12.000.000

3.50

10.-

14.-

1957 .

18.600.000

1,-

5.-

10.-

1958 .

34.000.000

1,-

5,-

10.-

1959

44.000.000

1.-

2.50

10.-

1960

12.000.000

3.50

10.-

20.-

1961

25.000.000

1.-

2.50

10.-

1962

30.000.000

1,-

2.50

10.-

1963

35.000.000

1,-

2.50

10.-

1964

41.000.000

1.-

2.50

7.-

1965

59.000.000

1.-

2.50

7,-

1966

44.000.000

1.-

2.50

4.50

1967 I*

1

2.50

2.50

4,50

4.50

1967 II**

■' J 39.000.000

l’-

1968

42.000.000

1.-

2.50

4.50

1969

28.000.000

1.-

2,50

4.50

* type I: in zilverkleurig nikkel, gebruikt van 1948 t/m 1967

** type II: in helder nikkel, gebruikt vanaf 1967 t/m 1980

 

muntmeesterteken: haan

1969

24.000.000

0.50

2.50

4.50

1970

50.000.000

0.50

1.50

3.50

1971

55.000.000

0.50

1.50

3.50

muntmeesterteken: haan

p

UNC

FDC

1972

. 60.000.000

0.50

1,50

3,50

1973

. 90.000.000

0.50

1.50

2.50

1974

. 75.000.000

0.50

1,50

2.50

1975

. 110.000.000

0.20

1,-

2t-

1976

. 85.000.000

0,20

1,-

2,_

1977

. 100.000.000

0.20

1,-

2,-

1978

. 110.000.000

0.20

1,-

2

1979

. 120.000.000

0.20

1,-

2t_

muntmeesterteken: haan met ster

1980 195.300.000

 

BEATRIX 1980-2013

10 cent

10 cent

voorzijde: half portret naar links keerzijde: 10 et erboven rechthoek metaal: nikkel; gewicht: 1.5 gram diameter: 15 mm: rand: gekarteld

muntmeesterteken: aambeeld

1982

10.300.000

0,50

1 —

1983

38.200.000

0,50

1 —

1984

42.200.000

0.50

1 —

1985

29.100.000

0,50

1 —

1986

23.100.000

0.50

1 —

1987

21.700.000

0.50

1 —

1988

2.200.000

2-

4,-

muntmeesterteken: pijl en boog

1989

5.300.000

1.50

2,50

1990

13.200.000

0,50

1,-

1991

41.000.000

0,50

1-

1992

41.200.000

0,50

1-

1993

30.100.000

0.50

1.-

1994

25.600.000

0.50

1 -

1995

35.000.000

0,50

1,-

1996

34.800.000

0,50

1,-

1997

20.000.000

0,50

1,-

1998

24.450.000

0,50

1.-

1999

49.900.000

0,50

1,-

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000

75.300.000

0,50

1-

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001

25.900.000

0,50

1,-