Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 10 gulden

10 gulden munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

10 gulden

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede (onduidelijk) MICHAUT

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 - G

metaal: goud; gehalte: 900/1000: gewicht: 6.729 gram

diameter: 22,5 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS

10 gulden10 gulden10 gulden

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: brandende fakkel

muntteken: B (Brussel) muntmeesterteken: palmtak

F

ZF

P

FDC

1818 U alleen proefstukken

2250 -

5200.-

7250.-

9350.-

1819 U

107.413

625,-

2000,-

3800,-

5000.-

1820 U

33.187

750,-

2250.-

4000,-

6000.-

1822

U

47.560

750,-

2250.-

4000.-

6000.-

1823

U

266.248

300.-

675 -

1150-

1450.-

1824

U

336.333

275,-

650.-

1000.-

1250.-

1824

B

(3.639.006)

175.-

400.-

800,-

1100.-

1825

U

228.365

300,-

675.-

1150,-

1450.-

1825

B

(3.821.019)

175.-

400.-

800.-

1100,-

De slagaantallen tussen haakjes zijn in ieder geval met dat jaartal geslagen. Bovendien zijn van die jaren nog munten geslagen, waarvan niet meer te achterhalen is, op welk jaartal deze betrekking hebben. Het betreft: 1824 B+ 1825 B samen 30.000

Deze oplage moet in een niet bekende verhouding over de hierboven tussen haakjes genoteerde aantallen worden verdeeld en bijgeteld.

1826 U alleen proefstukken* 2500.- 5500.- 7750.- 10000.-

* opleveringen of proefslagen met dit jaartal zijn niet gedocumenteerd

1826 B

78.562

675.-

2200.-

4000.-

6200.-

1827 B

133.736

650.-

1500.-

2500.-

3700.-

1828 U

14.640

1750,-

4500.-

6250,-

8000.-

1828 B

561.897

250,-

550.-

850.-

1075.-

1828/1827 B

250,-

550.-

850.-

1075,-

1829 U

9.484

1600,-

3400.-

6500.-

8250.-

1829 B

83.943

800,-

2000.-

3500.-

4750,-

1830 U

250,-

550 -

850.-

1075.-

1830/20

725,-

1700.-

3000.-

4000.-

1830/21

568.434

725,-

1700.-

3000 -

4000.-

1830/24

725,-

1700.-

3000.-

4000.-

1830/28

725,-

1700.-

3000.-

4000.-

F

ZF

P

FDC

1831 U 1 9g959

300,-

800.-

1200,-

1400 -

1831/30

450,-

1500.-

3000,-

4000,-

1832 U

200 -

475.-

775.-

1075.-

1832/22 U

450,-

1500.-

3000,-

4000.-

1832/24 U

450 -

1500.-

2500,-

3250.-

1832/31

425,-

1400.-

2250.-

2900.-

1833 U 721.362

200 -

550.-

850.-

1075,-

1837 U 457.686

200.-

550.-

850,-

1075.-

muntmeesterteken: lelie

1839 326.404

200.-

625,-

950,-

1150.-

1840 |

160.-

375,-

750,-

1050.-

1840/37 (

450,-

1500.-

2700,-

4000.-

 

WILLEM II 1840-1849

10 gulden

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede diepliggend: I.P. SCHOUBERG. F.

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10-G metaal: goud: gehalte: 900/1000; gewicht: 6,729 gram diameter: 22,5 mm: randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS

10 gulden

muntmeesterteken: lelie

1842 860 1800,- 3600,- 5200.- 7200,-

 

Negotiepenning (10 guldenstuk)

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede diepliggend:

I.P. SCHOUBERG. F. ; keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen twee samengebonden eikentakken

metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 6,729 gram

diameter: 22.5 mm: randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS

10 gulden

muntmeesterteken: zwaard

1848 alleen proefstukken 2150.- 4000.- 6500 - 9500.-

 

WILLEM III 1849-1890

Negotiepenning (10 guldenstuk)

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: VDK keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen twee samengebonden eikentakken

metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 6,729 gram

diameter: 22,5 mm; randschrift: * GOD * ZY * MET * ONS

10 gulden

muntmeesterteken: zwaard F ZF

1850 alleen proefstukken 1600.- 3300.-

1851 10.000 650.- 1400.-

P FDC

5000,- 6500,-

2600,- 3300.-

 

10 gulden

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede diepliggend: I.P.M.M.

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 - G metaal: goud: gehalte: 900/1000; gewicht: 6,72 gram nettogewicht goud: 6.048 gram; diameter: 22.5 mm; rand: gekarteld

10 gulden

muntmeesterteken: bijl

1875

4.110.000

gw

85,-

115,-

als voorgaan.

d doch jaartal ont

Ier het w;

apen

1876

1.581.106

gw

85,-

115,-

1877

1.108.149

gw

85,-

115,-

1879

1879/77

"} 581.036

160-

gw 275,-

90,-

350.-

125,-

575,-

1880

50.100

gw

90,-

135,-

200,-

1885

67.095

gw

90-

125,-

180,-

1886

51.141

gw

90-

145,-

200.-

1887

40.754

gw

120-

180,-

240,-

gw = goudwaarde zie inleiding

muntmeesterteken: hellebaard

F

ZF

P

FDC

1888 35.585

115.-

225.-

325,-

500.-

1889 204.691

gw

80,-

90,-

125,-

 

 

WILHELMINA 1890-1948

10 gulden

voorzijde: borsibeeld met lang loshangend haar en parelsnoer naar links

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 - G

metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 6.72 gram

nettogewicht goud: 6,048 gram; diameter: 22,5 mm; rand: gekarteld

10 gulden

muntmeesterteken: hellebaard

1892 61

1895 1

1895/91 ƒ

1897 parels vast* 108.771

1897 parels los* 344.925

* zie pagina 107.

7500,- 11500,- 13500 3500 - 6200,- 8250 3500,- 6200,- 8250 gw 100,- 150,- 190

gw 100 - 150,- 190

 

10 gulden

voorzijde: borstbeeld met diadeem naar rechts, onder halsafsnede:

P. PANDER

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 - G metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 6,72 gram diameter: 22,5 mm: rand: gekarteld

10 gulden

muntmeesterteken: hellebaard

1898 99.239 200.- 300.- 400.- 600.-

gw = goudwaarde zie inleiding

 

10 gulden

voorzijde: borstbeeld niet hermelijnen mantel naar rechts keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10- G metaal: goud: gehalte: 900/1000; gewicht: 6,72 gram

nettogewicht goud: 6,048 gram; diameter: 22.5 mm; rand: gekarteld

10 gulden10 gulden

muntmeesterteken: zeepaard

ZF P FDC

1911

774.544

gw

85,-

115,-

1912

3.000.000

gw

80.-

100,-

1913

1.138.476

gw

80.-

100,-

1917

4.000.000

gw

80.-

100,-

 

10 gulden

voorzijde: portret met opgestoken haar naar rechts keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 - G metaal: goud: gehalte: 900/1000; gewicht: 6,72 gram nettogewicht goud: 6.048 gram; diameter: 22.5 mm; rand: gekarteld

10 gulden

muntmeesterteken: zeepaard

1925 2.000.000 gw 80,-100,-

1926 2.500.000 gw 85.-115,-

1927 1.000.000 gw 85,-115.-

1932 4.323.952 gw 80,-100,-

1933 2.462.101 gw 80,-100,-

gw = goudwaarde zie inleiding

 

10 gulden

voorzijde: portret Juliana naar rechts, onder halsafsnede: W keerzijde: portret Wilhelmina naar links, onder halsafsnede: W, NEDERLAND HERRIJST 1945 • 10 G • 1970

metaal: zilver; gehalte: 720/1000

gewicht: 25 gram; nettogewicht zilver: 18 gram

diameter: 38 mm; randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

10 gulden

 

JULIANA 1948-1980

10 gulden

voorzijde: portret van Juliana naar rechts;

JULIANA REGINA • 1948 4 SEPTEMBER 1973 • keerzijde: gekroond Nederlands wapen met daaronder: NEDERLAND 10 GULDEN metaal: zilver; gehalte: 720/1000 gewicht: 25 gram; nettogewicht zilver: 18 gram diameter: 38 mm; randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

10 gulden

1973 4.505.000 7 - 8.- 10.- 12.-

1973 105.750 met gepolijste stempels 13.- 20,-

 

BEATRIX 1980-2013

10 gulden BENELUX

voorzijde: portret van Beatrix naar links; ontwerp Willem Vis keerzijde: de parlementsgebouwen van de Beneluxlanden.

BENELUX 1944- 1994

metaal: zilver; gewicht: 15 gram; gehalte: 720/1000

netto gewicht zilver: 10,8 gram; diameter: 33 mm

randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS

10 gulden

muntmeesterteken pijl en boog P LJNC

1994 2.000.000* 6,- 8,-

1994 66.500** met gepolijste stempels

FDC

32,-

 

10 gulden Hugo de Groot

voorzijde: portret van Beatrix naar links keerzijde: Hugo de Groot (liggend) in boekenkist: DE IURE BELLI AC PACIS HUGO DE GROOT 1583-1645 metaal: zilver: gewicht: 15 gram; gehalte: 800/1000 netto gewicht zilver: 12 gram; diameter: 33 mm randschrift: ♦ GOD * ZIJ * MET * ONS; ontwerp: Jaap Drupsteen

10 gulden Hugo de Groot

muntmeesterteken pijl en boog P UNC FDC

1995 1.500.000* 6,- 8,-

1995 37.500 met gepolijste stempels 30,-

* waarvan 110.000 ontmunt

 

10 gulden Jan Steen

voorzijde: borstbeeld van Beatrix naar links keerzijde: zelfportret van Jan Steen als luitspeler;

"WIJ SCREUWE ALS LEUWE" JAN STEEN

metaal: zilver: gewicht: 15 gram: gehalte: 800/1000 netto gewicht zilver: 12 gram; diameter: 33 mm randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS; ontwerp: Eric Claus

10 gulden Jan Steen

muntmeesterteken pijl en boog p UNC FDC

1996 1.500.000* 6.-8.-

1996 26.00020.-

1996 25.000 met gepolijste stempels27.-

* waarvan 395.000 ontmunt

 

10 gulden EUROPEAN RECOVERY PROGRAM

voorzijde: portret van Beatrix naar links

keerzijde: portret van Marshall tussen 10 en G.: daaronder:

GEORGE C. MARSHALL, daaromheen: EUROPEAN RECOVERY PROGRAM 1947

metaal: zilver; gewicht: 15 gram; gehalte: 800/1000

netto gewicht zilver: 12 gram; diameter: 33 mm

randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS; ontwerp: Berend Strik

10 gulden EUROPEAN RECOVERY PROGRAM

1997 1.000.000* 6.- 8.-

1997 24.500

1997 27.000 met gepolijste stempels

* waarvan 55.000 ontmunt

 

10 gulden het jaartal 2000

voorzijde: klein portret van Beatrix naar links boven 12 ellipsvormige ringen en het jaartal 1999

keerzijde: klein portret van Beatrix naar links boven 12 ellipsvormige ringen en het jaartal 2000

metaal: zilver; gewicht: 15 gram; gehalte: 800/1000

netto gewicht zilver: 12 gram; diameter: 33 mm randschrift: * GOD * ZU ♦ MET * ONS;

ontwerp: Hewald Jongenelis

10 gulden het jaartal 2000

muntmeesterteken pijl en boog P UNC FDC

1999 1.150.000 6,- 8,-

1999 100.000 18,-

1999 50.000 met gepolijste stempels geslagen 25,-