Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 25 cent

25 cent munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

25 cent

voorzijde: gekroonde W tussen jaartal

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 25 - C. metaal: zilver: gehalte: 569/1000, na 1820: 568/1000 gewicht: 4,23 gram; diameter: 21 mm: rand: glad

25 cent

muntteken:

mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken:

borstbeeld (1817)

brandende fakkel (na 1817)

F

ZF

muntteken:

B (Brussel) muntmeesterteken: palmtak

P

FDC

1817 U enkele proefstukken

1818 U enkele proefstukken

1819 U 12.568

600,-

1500,-

7000.- 13000.-

7000,- 13000.-

2600.- 4600,-

1822 U

116.482

300,-

700.-

1350.-

1900.-

1823 B .

(734.400)

60,-

150.-

275.-

450,-

1823/22 B

125,-

250.-

650.-

975,-

1824 B

. (4.172.941)

30,-

85.-

160,-

235.-

1825 U

. 10.311.100

25.-

60.-

HO.-

200.-

1825 B

(502.172)

40.-

90.-

170,-

275.-

1826 U

. 12.289.384

25.-

60.-

110,-

200.-

1826 B

. (6.146.916)

30.-

70.-

130,-

200.-

1827 B

2.021.836

45.-

115,-

220.-

350 -

1828 B

334.490

150.-

500,-

1000,-

1600.-

1829 U

105.600

250.-

700,-

1500,-

2000 -

1829 B

1.255.682

60.-

140,-

270,-

400.-

1830 U

1.534.941

60.-

130-

260.-

385.-

1830 B

902.290

70.-

175.-

325.-

475.-

De slagaantallen tussen haakjes zijn in ieder geval met dat jaartal geslagen. Bovendien zijn van die jaren nog munten geslagen, waarvan niet meer te achterhalen is, op welk jaartal deze betrekking hebben. Het betreft:

1823 B + 1824 B

1824 B + 1825 B

1824 B + 1825 B + 1826 B

1825 B + 1826 B

samen 1.020.000

samen 1.965.485

samen 1.002.150

samen 1.550.050

Deze oplagen moeten in een niet bekende verhouding over de hierboven tussen haakjes genoteerde aantallen worden verdeeld en worden bijgeteld.

 

WILLEM II 1840-1849

25 cent

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: SCHOUBERG keerzijde: 25 cents binnen twee samengebonden eikentakken

metaal: zilver: gehalte: 640/1000: gewicht: 3.575 gram

diameter: 19 mm; rand: gekarteld

25 cent

muntmeesterteken: zwaard

F

ZF

P

FDC

1848 10.730.203*

15-

45.-

115-

200.-

1848 zonder punt achter jaartal

40.-

125,-

235,-

400.-

1849 6.149.433

10.-

40,-

80,-

175,-

* inclusief zonder punt

 

WILLEM III 1849-1890

25 cent

voorzijde: borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. keerzijde: 25 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000: gewicht: 3.575 gram diameter: 19 mm: rand: gekarteld

25 cent

muntmeesterteken: zwaard

1849 1.909.567

125,-

400.-

850.-

1350.-

IS/49 1 2M7J4»

150,-

550.-

1200.-

1600.-

250,-

600.-

1250.-

1750.-

1853 7.974

750,-

2100,-

3600.-

5650.-

muntmeesterteken: bijl met ster

1887 100.000

150.-

550,-

1000.-

1350.-

muntmeesterteken: hellebaard

1889 200.000

110-

325,-

500 -

800.-

1890 . 600.000*

60.-

225.-

400.-

650.-

1890 zonder punt achter jaartal

120.-

400.-

725.-

1050.-

* inclusief zonder punt

 

WILHELMINA 1890-1948

25 cent

voorzijde: borstbeeld niet loshangend haar en parelsnoer naar links keerzijde: 25 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte 640/1000; gewicht: 3,575 gram

diameter: 19 mm; rand: gekarteld

25 cent25 cent

muntmeesterteken: hellebaard

F

ZF

P

FDC

1891 .

1892

2 proefstukken 800.000

30,-

110.-

235,-

40000,-

375,-

1893

800.000

30,-

HO.-

235,-

375.-

1894

1.000.000

28.-

95.-

220,-

350,-

1895

1.200.000*

35,-

135,-

275,-

400,-

1895 muntmeesterteken schuin

130,-

425,-

900 -

1600.-

1896

600.000

65,-

250,-

425,-

750 -

1897

3.100.000

15,-

55,-

115,-

185.-

* inclusief 1895 schuin

 

25 cent voorzijde: portret met diadeem naar links

keerzijde: 25 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 3,575 gram

diameter: 19 mm; rand: gekarteld

25 cent

muntmeesterteken: hellebaard

25 cent

1898 brede hals

400.000

150,-

375.-

725,-

1300,-

1901 1

1.600.000

130.-

350.-

650,-

1150,-

1901 hals smaller!

20.-

60,-

125,-

210,-

1902

1.200.000

20-

60,-

125,-

210,-

1903

1.200.000

20.-

60,-

125,-

210,-

1904

1.600.000

16-

55,-

120,-

200,-

1905

1.200.000

18-

60-

125,-

210,-

1906

2.000.000

15.-

55-

110-

165,-

 

25 cent voorzijde: borstbeeld met hermelijnen mantel naar links keerzijde:

25 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 3,575 gram diameter: 19 mm; rand: gekarteld

25 cent

muntmeesterteken: zeepaard

F ZF P FDC

1910

880.000

25.-

130,-

235.-

400.-

1911

1.600.000

20.-

75,-

135.-

250,-

1912

1.600.000

20-

75,-

135,-

250.-

1913

1.200.000

25.-

100-

185,-

300.-

1914

5.600.000

10.-

35.-

70,-

140-

1915

2.000.000

18.-

65.-

130-

225.-

1916

2.000.000

18.-

65.-

130,-

225.-

1917

4.000.000

5.-

20-

45,-

100,-

1918

6.000.000

4.-

12.-

30,-

70,-

1919

4.000.000

7.-

20.-

45.-

110,-

1925

2.000.000

15.-

40.-

85.-

170,-

 

25 cent voorzijde: portret met opgestoken haar naar links keerzijde

25 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 3.575 gram diameter: 19 mm; rand: gekarteld

25 cent25 cent

muntmeesterteken: zeepaard

1926

1928

2.000.000

8.000.000

10,-

3,50

35,-

7,-

125.-

20.-

225.-40,-

muntmeesterteken: druiventros

1939

4.000.000

2.-

3.50

7.-

16,-

1940

9.000.000

2.-

3.50

7,-

16.-

1941

40.000.000

1,-

2.50

4.50

7.-

Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor Nederland

 

25 cent beschrijving als voorgaand, doch grovere uitvoering

25 cent

muntteken: P (Philadelphia) “muntmeesterteken": eikel

F ZF P FDC

1943

9

5.-

10,-

20-

30.-

1944

40.000.000

2,-

5-

7,-

12.-

1945

92.000.000*

70,-

150,-

325.-

500,-

* slechts een klein aantal in circulatie gekomen

Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor de Nederlandse Antillen en Suriname

 

beschrijving als voorgaand muntteken: P (Philadelphia) " muntmeesterteken": palmboom

1941 1.100.000 3.50 10,- 20.-30.-

1943 2.50 7.- 12.-25.-

1943/1941 50,- 100.-200,-

 

 

 

25 cent Tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen

voorzijde: gestileerd zeilschip in golven

keerzijde: 25 cents tussen twee twijgen

metaal: zink; gewicht: 5 gram; diameter: 26 mm; rand: glad

25 cent

muntmeesterteken: geen

1941

34.600.000

2,-

5.-

20.-

40.-

1942

27.800.000

2,-

5,-

20-

40-

1943

13.600.000

10,-

20.-

45.-

80.-

 

25 cent 1948

25 cent

voorzijde: portret naar links keerzijde: 25 cent onder kroon metaal: nikkel: gewicht: 3 gram diameter: 19 mm; rand: gekarteld

muntmeesterteken: vis

P UNC FDC

1948 32.000.000 2,50 20,- 30.-

 

JULIANA 1948-1980

25 cent

25 cent

muntmeesterteken: vis

voorzijde: portret naar rechts keerzijde: 25 cent onder kroon metaal: nikkel: gewicht: 3 gram diameter: 19 mm: rand: gekarteld

1950

38.400.000

2.-

7,-

20.-

1951

33.200.000

2,-

7,-

22.-

1954

6.400.000

7.-

23.-

38.-

1955

10.000.000

2.-

7,-

25.-

1956

8.000.000

2.50

20,-

30.-

1957

8.000.000

2,50

20,-

30.-

1958

15.000.000

2,-

7.-

20.-

1960

9.000.000

2,50

15.-

25.-

1961

6.000.000

6.-

23,-

35.-

1962

12.000.000

1.50

4.50

12.-

1963

18.000.000

1.50

4.50

12.-

1964

25.000.000

1.-

3.50

10.-

1965

18.000.000

1.50

4.50

10.-

1966

25.000.000

1.-

3.50

7,-

1967 I*

1967 II**

"} 18.000.000

1,50

1,50

4.50

4.50

7.-

7.-

1968

26.000.000

1.-

3,50

5,-

1969

14.000.000

1,50

4.50

7.-

* type I: in zilverkleurig nikkel, gebruikt van 1948 t/m 1967

** type II: in helder nikkel, gebruikt van 1967 t/m 1980

 

muntmeesterteken: haan

1969

21.000.000

1,-

3.50

4.50

1970

39.000.000

0.50

1.50

2.50

1971

40.000.000

0.50

1.50

2.50

muntmeesterteken: haan

P

UNC

FDC

1972

. 50.000.000

0,50

1.50

2.50

1973

. 45.000.000

0,50

1,50

2.50

1974

. 10.000.000

1,50

3.50

4,50

1975

. 25.000.000

0.50

1,50

2,50

1976

. 64.000.000

0,50

1,50

2,50

1977

. 55.000.000

0.50

1.50

2,50

1978

. 35.000.000

0,50

1,50

2,50

1979

. 45.000.000

0.50

1,50

2,50

muntmeesterteken: haan met ster

1980

. 159.300.000

0,50

1,-

 

BEATRIX 1980-2013

25 cent25 cent

voorzijde: half portret naar links keerzijde: 25 ct met vier vakken metaal: nikkel: gewicht: 3 gram diameter: 19 mm: rand: gekarteld

muntmeesterteken: aambeeld

1982

18.300.000

0.50

1.-

1983

18.200.000

0,50

1,-

1984

19.200.000

0,50

1,-

1985

29.100.000

0,50

1,-

1986

20.300.000

0,50

1,-

1987

36.000.000

0,50

1.-

1988

17.400.000

0,50

1,-

muntmeesterteken: pijl en boog

1989

30.400.000

0,50

1-

1990

23.000.000

0.50

1,-

1991

25.000.000

0.50

1,-

1992

41.500.000

0.50

I.-

1993

15.100.000

1.-

2t_

1994

1.560.000

4,-

6.-

1995

30.240.000

0,50

1,-

1996

24.840.000

0,50

1,-

1997

29.760.000

0,50

1,-

1998

69.560.000

0,50

1,-

1999

10.560.000

0.50

1,-

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000

31.000.000

0,50

1,-

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001 11.800.000