Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 5 cent

5 cent munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

5 cent

voorzijde: gekroonde W tussen jaartal

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 5 - C. metaal: zilver; gehalte: 569/1000; gewicht: 0,846 gram

diameter: 15 mm; rand: glad

5 cent5 cent

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: brandende fakkel

5 cent

muntteken: B (Brussel)

muntmeesterteken:
 palmtak

F

ZF

P

FDC

1818 U

2.500

400 -

1300 -

2200 -

3500,-

1819 U

3.000

380.-

1150,-

1650.-

2500.-

1822 U

47.489

175.-

375,-

750.-

1250,-

1825 B

900.012

28.-

75,-

175.-

300.-

1826 B

1.021.362

28.-

75,-

175.-

300 -

1827 U

534.000

24.-

65.-

125.-

240 -

1827 B

283.553

65.-

150,-

250.-

400.-

1828 B

396.690

55,-

145,-

235,-

375.-

 

WILLEM II 1840-1849

5 cent

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend:

SCHOUBERG

keerzijde: 5 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 0,685 gram

diameter: 12,5 mm; rand: gekarteld

5 cent

muntmeesterteken: zwaard

1848 ca. 200 proefstukken 475,- 1500,- 2500,- 3700,-

 

WILLEM III 1849-1890

5 cent

voorzijde: borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. keerzijde: 5 cents binnen twee samengebonden eikentakken metaal: zilver; gehalte: 640/1000; gewicht: 0,685 gram diameter: 12,5 mm; rand: gekarteld

5 cent

muntmeesterteken:
 zwaard

F

ZF

P

FDC

1850 3.037.000

5,-

7,-

14,-

35.-

1853 11.170

200,-

500,-

900,-

1900.-

1855 514.809

7-

H -

25,-

50.-

1859 400.000

7

11,-

30.-

60.-

1862 400.000

7,-

11-

30,-

60.-

1863* 640.000

7,-

H -

25.-

50.-

1868 200.000

23.-

70,-

160.-

300.-

1869 500.000

7.-

11 -

25-

50.-

muntmeesterteken: bijl

1876 200.000

10,-

20,-

35,-

60.-

1879 200.000

10,-

20,-

35,-

60.-

muntmeesterteken:
 bijl met ster

1887* 100.000

16,-

30,-

50.-

100.-

* de jaartallen 1863 en 1887 hebben geen punt achter hel jaartal, alle overige jaartallen wel

 

WILHELMINA 1890-1948

5 cent (rond)

voorzijde: kroon tussen twee eikentakken

keerzijde: 5 cents binnen twee samengebonden oranjetakken

metaal: cupro-nikkel; gewicht: 4,5 gram

diameter: 18 mm: rand: glad

5 cent

muntteken: geen muntmeesterteken: geen

F ZF P FDC

1907

6.000.000

7,-

12-

23-

45,-

1908

5.430.000

7,-

12-

23.-

45,-

1909

2.570.000

20.-

45.-

90.-

160,-

door vorm en afmeting werd deze stuiver vooral ’s avonds verwisseld met een kwartje. De bijnaam was dan ook ’avondkwartje’ en om die reden is deze munt ook vrij snel weer ingetrokken.

 

5 cent (vierkant)

voorzijde: vruchtdragende oranjetak waaromheen dubbele cirkel keerzijde: 5 c binnen een parelrand met schelpen in de hoeken metaal: cupro-nikkel; gewicht: 4,5 gram

diameter: 21,3 mm: rand: glad

5 cent

muntteken: geen muntmeesterteken: geen

1913

6.000.000

3,50

7,-

16,-

35.-

1914

7.400.000

3.50

7,-

16-

35.-

1923

10.000.000

3.50

7,-

14.-

30.-

1929

8.000.000

3.50

7,-

14,-

32,-

1932

2.000.000

7,-

20,-

40-

80.-

1933

1.400.000

20,-

35,-

80.-

165.-

1934

2.600.000

7,-

14,-

30.-

50.-

1936

2.600.000

7,-

14,-

30.-

50.-

1938

4.200.000

3,50

7-

14.-

32.-

1939

4.600.000

3,50

7,-

14.-

32,-

1940

7.200.000

3,50

7,-

14,-

30-

Tijdens de bezetting geslagen in Amerika en bestemd voor Suriname en de Nederlandse Antillen

 

beschrijving als voorgaand

F

ZF

P

FDC

1943

8.595.000

3,50

7-

9,-

15,-

Tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen

 

5 cent

voorzijde: twee Saksische paardenkoppen onder een stralende zon, in een vierkant

keerzijde: 5 c op een veld van azuur in een rand, links negen

golven, rechts twee korenaren

metaal: zink; gewicht: 3,6 gram; diameter: 18 mm: rand: glad

5 cent

muntteken: geen muntmeesterteken: geen

1941

32.200.000

3,50

6.-

18.-

50.-

1942

11.800.000

3 50

10,-

32.-

65.-

1943

7.000.000

12,-

23,-

45,-

90.-

 

5 cent 1948

voorzijde: portret naar links

keerzijde: 5 cent en vruchtdragende oranjetak

metaal: brons: gewicht: 3,5 gram; diameter: 21 mm; rand: glad

5 cent

muntmeesterteken: vis

1948 25.000.000 2.- 18.- 22.-

 

JULIANA 1948-1980

5 cent

voorzijde: portret naar rechts

keerzijde: 5 cent en vruchtdragende oranjetak

metaal: brons: gewicht: 3,5 gram

diameter: 21 mm; rand: glad

5 cent
muntmeesterteken:
 vis

P

UNC

FDC

1950

18.600.000

5,-

15,-

25,-

1951

16.200.000

5.-

15,-

25,-

1952

14.400.000

5-

15,-

25.-

1953

12.000.000

5-

15,-

25,-

1954

14.000.000

5,-

15,-

25,-

1955

11.400.000

5,-

15,-

25,-

1956

7.400.000

7,-

20,-

30.-

1957

16.000.000

5,-

15,-

25.-

1958

9 000 000

7 _

20

30

1960

11.000.000

3^50

12,-

20.-

1961

12.000.000

3.50

12,-

20.-

1962

15.000.000

2,50

7,-

12-

1963 .

18.000.000

2,50

7,-

12.-

1964 .

21.000.000

2,50

7,-

12.-

1965 .

28.000.000

2.50

7,-

12.-

1966*

22.000.000

2.50

7,-

12.-

1967**

32.000.000

2 50

7 -

12 -

1969 .

5.000.000

7,-

20,-

30-

muntmeesterteken:
 haan

1969 .

11.000.000

2,50

8.-

14.-

1970*** .

22.000.000

2.50

5,-

7.-

1971 .

25.000.000

1,-

2,50

5.-

1972 .

25.000.000

1.-

2,50

5.-

1973 .

22.000.000

1,-

2,50

5.-

1974 .

20.000.000

1,-

2,50

5.-

1975 .

46.000.000

0.50

1.-

2-

1976 .

50.000.000

0,50

1,-

2.-

1977 .

50.000.000

0.50

1,-

2,-

1978 .

60.000.000

0.50

1,-

2.-

1979 .

80.000.000

0,50

1,-

2,-

* korte en lange 9

** bloemblaadjes dicht tegen en verder van de rand af

*** jaartal en cent dicht tegen de rand en verder van de rand af

muntmeesterteken: haan met ster

UNC FDC

1980 252.500.000 0,20 0,50

 

BEATRIX 1980-2013

5 cent

voorzijde: half portret naar links

keerzijde: 5 ct daarboven onderbroken rechthoek

metaal: brons: gewicht: 3,5 gram; diameter: 21 mm: rand: glad

5 cent

muntmeesterteken: aambeeld

1982

. 47.100.000

0 50

1

1983

. 60.200.000

0,50

1,-

1984

70.700.000

0,50

1,-

1985

. 36.100.000

0.50

1,-

1986

7.700.000

1,50

3,-

1987

33.300.000

0.50

1,-

1988

22.600.000

0,50

1.-

muntmeesterteken: pijl en hoog

1989

27.100.000

0,50

1,-

1990

39.200.000

0.50

1,-

1991

73.OOO.OOO

0.50

1,-

1992

52.600.000

0,50

1,-

1993

40.000.000

0,50

1,-

1994

13.900.000

1,-

2,-

1995

5.900.000

2,-

5,-

1996

39.900.000

0.50

1,-

1997

35.900.000

0,50

1,-

1998

65.000.000

0.50

1,-

1999

16.340.000

0,50

1,-

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000 29.900.000 0,50 I,-

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001 16.100.000 0,50 1,-