Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » 5 gulden

5 gulden munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1815-1840

5 gulden

voorzijde: borstbeeld naar links

keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 5 - G metaal: goud: gehalte: 900/1000; gewicht: 3.3645 gram diameter: 18,5 mm; rand gekarteld

5 gulden5 gulden

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: brandende fakkel

muntteken: B (Brussel) muntmeesterteken: palmtak

F ZF P FDC

1826 B

(703.794)

200.-

450,-

600,-

950,-

1827 U

517.828

275.-

600,-

875,-

1300,-

1827 B

(1.381.533)

200.-

400,-

550.-

800,-

De slagaantallen tussen haakjes zijn in ieder geval met dat jaartal geslagen. Bovendien zijn van die jaren nog munten geslagen, waarvan niet meer te achterhalen is, op welk jaartal deze betrekking hebben. Het betreft: 1826 B + 1827 B samen 224.303

Deze oplage moet in een niet bekende verhouding over de hierboven tussen haakjes genoteerde aantallen worden verdeeld en bijgeteld.

 

WILLEM II 1840-1849

5 gulden

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede: LP. SCHOUBERG keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 5 - G

metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 3,3645 gram

diameter: 18,5 mm: rand: gekarteld

5 gulden

muntmeesterteken: lelie

1843 1.595 650.- 1800,- 2800,- 3300,-

 

Halve negotiepenning (5 guldenstuk)

voorzijde: borstbeeld naar rechts, op halsafsnede diepliggend:

I.P. SCHOUBERG ; keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen twee samengebonden eikentakken

metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 3,3645 gram;

diameter: 18.5 mm; rand: gekarteld

5 gulden

muntmeesterteken: zwaard F ZF P FDC

1848 alleen proefstukken 1350,- 2850,- 5000,- 7500.-

 

WILLEM III 1848-1890

Halve negotiepenning (5 guldenstuk)

voorzijde: borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: VDK keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen twee samengebonden eikentakken

metaal: goud; gehalte: 900/1000; gewicht: 3,3645 gram

diameter: 18.5 mm; rand: gekarteld

5 gulden

muntmeesterteken: zwaard

1850 alleen proefstukken 1100,- 2200.- 3500,- 4600,-

1851 10.000 800,- 1600,- 2400.- 3350,-

 

WILHELMINA 1890-1948

5 gulden

voorzijde: borstbeeld met hermelijnen mantel naar rechts keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 5 - G metaal: goud: gehalte: 900/1000; gewicht: 3.36 gram nettogewicht goud: 3,024 gram; diameter: 18 mm; rand: gekarteld

5 gulden

muntteken: geen muntmeesterteken: geen

1912 1.000.000

50.- 150.- 200.- 250,-

 

 

BEATRIX 1980-2013

5 gulden

voorzijde: halt' portret naar links

keerzijde: 5 G met daarboven onderbroken rechthoek metaal: goudkleurig verbronsd nikkel: gewicht: 9,25 gram diameter: 23,5 mm; rand: gekarteld met daarin randschrift: * GOD * ZIJ * MET * ONS"

5 gulden

muntmeesterteken: aambeeld

UNC

8,-

FDC

12.-

1988

73.600.000

muntmeesterteken: pijl en boog

1989

69.000.000

8,-

12.-

1990

47.200.000

7.-

11.-

1991

17.000.000

7,-

11.-

1992

400.000

10.-

15.-

1993

5.400.000

6.-

10.-

1994

400.000

10.-

15.-

1995

400.000

10.-

15-

1996

150.000

12,-

18.-

1997

170.000

12,-

18-

1998

100.000

14,-

20.-

1999

120.000

14-

20.-

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000

200.000

10.-

15.-

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001

400.000

10.-

15.-

 

5 gulden EK 2000

voorzijde: portret van Beatrix naar links met op de achtergrond een voetbal

keerzijde: 5 GULDEN op een voetbal die het hele muntvlak bedekt; EK 2000

metaal: goudkleurig verbronsd nikkel; gewicht: 9,25 gram

diameter: 23,5 mm; rand: gekarteld met daarin randschrift:

ontwerp: Geerten Verheus en Michael Raedecker

5 gulden

muntmeesterteken: pijl en boog met ster UNC FDC

2000 2.500.0005,-

2000 55.000*12,-

9000** I 20.000 met gepolijste stempelsj|o'_

* hiervan 20.000 stuks in EK 2000-muntset Nederland-België

normaal munt- en muntmeesterteken

5 gulden5 gulden

kleiner munt- en muntmeesterteken