Online collections

hobbycollections.info

 

Site-index (in Engels)  » in het Nederlands » Dukaat

Dukaat munt van Nederland

 

Prijzen zijn in euro

WILLEM I 1813-1815 souverein-vorst

Dukaat

voorzijde: staande ridder naar rechts met zwaard en pijlenbundel, omschrift: CONCORDIA.RES.PAR.CRES.TRA.

keerzijde: versierd vierkant met daarin:

MO.ORD.PROVIN.POEDER.BELG. AD.LEG. IMP.

metaal: goud; gehalte: 986/1000; gewicht: ca. 3.5 gram

diameter: 20.5/21 mm: rand: kabelrand

dukaatdukaat

muntteken: wapenschild van de stad Utrecht muntmeesterteken: geen

F

ZF

P

FDC

1814

2.947.639

80.-

160,-

350,-

600,-

1815

676.830

80.-

160.-

350,-

600,-

1816

221.870

90.-

210-

400,-

625,-

muntmeesterteken

: klaverblad

1815

617.236

80.-

160,-

350,-

600,-

 

WILLEM I 1815-1840

Dukaat

voorzijde: staande ridder naar rechts met zwaard en pijlenbundel, omschrift: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT.

keerzijde: versierd vierkant met daarin:

MO.AUR.REG.BELGII AD LEGEM IMPERI1.

metaal: goud: gehalte: 983/1000; gewicht: 3.494 gram

diameter: 20,5/21,5 mm; rand: kabelrand

Dukaat

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) of B (Brussel)

muntmeesterteken: borstbeeld of palmtak

brandende fakkel (na 1817)

F

ZF

1’

FDC

1817 U

498.013

150,-

400.-

850.-

1350,-

1818 U

1.561.467

100.-

200.-

350,-

600.-

1819 LI

111.301

140,-

250.-

450,-

700.-

1820 U

10.419

175.-

400.-

800,-

1200,-

1821 U

15.073

175,-

400.-

800 -

1200.-

1822 U

11.971

175,-

425.-

1000,-

2000.-

1824 B

1825 B

1825 B

48.003

15.040

500,-

■ 175,-

1800,-

425,-

3750,-

1000,-

6000.-

2000.-

1825 U

119.276

100,-

275.-

500 -

650.-

1827 U

138.110

100-

250.-

450.-

600.-

1827 B

1828 B

1828 B

67.120

494.114

325.-

135,-

750,-

350,-

1050,-

550,-

1400.-

700,-

1828 U

631.808

100-

225.-

410,-

600.-

1828/27

325.-

750.-

1250 -

1750,-

1829 U

1.153.200

100,-

210,-

350,-

475.-

1829/28

325.-

750.-

1250.-

1750.-

1829 B

246.538

160-

600.-

925.-

1300.-

1830 B

11.186

1200.-

1900.-

2850,-

4000.-

1831 U

410.915

100,-

200.-

350.-

475.-

1833 IJ

247.303

115,-

250.-

400,-

575.-

1836 U

235.801

135,-

320.-

450,-

700.-

1836/35

325.-

750.-

1250,-

1750.-

1839 U

118.604

100,-

210.-

350.-

500.-

1840 U

9

100.-

210.-

350 -

500.-

muntnieesterteken: lelie

1840 U

103.321

100,-

250.-

435.-

575.-

Wegens populariteit van de Nederlandse gouden dukaat werd deze in Rusland nagebootst zonder duidelijk afwijkende kenmerken. Van enkele jaartallen bestaan uitsluitend in Rusland geslagen exemplaren.

Voor gedetailleerde kenmerken van Russische nabootsingen verwijzen wij naar het artikel getiteld VALSE NEDERLANDSE DUKATEN door A.v.d. Wiel in het "Jaarboek voor Munt- en Penningkunde", jrg. 1952

De volgende jaartallen en geschatte aantallen zijn in Rusland geslagen nabootsingen.

1818 U

1.350.000

1834

150.000

1827 U

350.000

1835

650.000

1828 U

1.300.000

1836

300.000

1829 U

150.000

1837

1.400.000

1830 IJ

2.000.000

1838

1.200.000

1831 .

1.000.000

1839

1.35O.OOO

1832 .

1.000.000

1840

onbekend

1833 .

350.000

 

Zilveren Dukaat of Rijksdaalder

voorzijde: ridder met zwaard staande op ondergrond met in de linkerhand een lint waaraan het provinciewapen van Utrecht keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen jaartal metaal: zilver: gehalte: 868/1000; gewicht: 28,078 gram diameter: 38,5 mm: rand: kabelrand

Zilveren Dukaat

muntteken: wapenschild stad Utrecht muntmeesterteken: geen

F ZF P FDC

1815 12 proefstukken - 11000,- 16000.-

1816 174.092  375.- 850,- 1600.- 2600,-

(geslagen voor de handel op de Oostzeelanden)

 

 

WILLEM II 1840-1849

Dukaat

beschrijving als voorgaand

DukaatDukaat

muntmeesterteken: fakkelF

1841 ca. 4.000.000100.-

in Rusland geslagen

muntmeesterteken: lelie 1841 95.760100,-

ZF P FDC

200.- 375,- 550,-

200,- 375,- 550 -

 

WILLEM III 1849-1890

Dukaat

beschrijving als voorgaand

DukaatDukaat

muntmeesterteken: zwaard

1849

4.764.344*

100.-

200.-

350 -

500.-

1872

30.095

400,-

2000.-

3000,-

5000,-

1873

40.041

400,-

2000.-

3000,-

4750,-

1874

44.005

400,-

2000.-

3000 -

4750,-

* waarvan 4.750.000 in Rusland geslagen

muntmeesterteken: bijl

1876

44.408

375.-

1600.-

2850.-

4750,-

1877

14.875

425.-

2000,-

3200.-

5000.-

1878

87.310

300.-

1400.-

2600.-

3700,-

1879

20.103

375.-

1700.-

2900.-

4750 -

1880

25.372

375.-

1700.-

2900,-

4750.-

1885

81.205

300 -

1250.-

2300,-

3200,-

 

WILHELMINA 1890-1948

Dukaat

beschrijving als voorgaand

DukaatDukaat

muntmeesterteken: hellebaard

F

Z.F

P

FDC

1894

30.407

250.-

600.-

1050.-

2000.-

1895

200.-

500,-

850.-

1350,-

1895/59

58.444

275.-

700,-

1500.-

2500.-

1895/55

275.-

700.-

1500,-

2500.-

1899

60.986

200.-

550.-

900.-

1500.-

1901

29.284

275.-

700,-

1150.-

2250.-

1903

1903/01

90.824

275.-

625.-

700 -1300,-

1150.-

2350.-

2250.-

3500.-

1905

87.995

220,-

550,-

900,-

1600.-

1906

29.379

250.-

600,-

1050.-

2000 -

1908

91.006

220.-

550,-

900.-

1600.-

muntmeesterteken: hellebaard

net ster

1909

106.020

250.-

700,-

1100,-

1700,-

muntmeesterteken: zeepaard

1909

30.182

350.-

800-

1750.-

3100,-

1910

421.447

150.-

525.-

825.-

1200,-

1912

147.860

150.-

525 -

825,-

1300,-

1913

205.560

150.-

525.-

825.-

1200.-

1914

246.560

150.-

525.-

825 -

1200.-

1916

116.997

150.-

525,-

825.-

1200,-

1917

216.892

45.-

80-

100.-

135.-

1920

293.389

45.-

80.-

100.-

160.-

1921

409.001

45,-

80,-

100.-

135.-

1922

49.837

200.-

500.-

850.-

1300.-

1923

106.674

50,-

175,-

325.-

550.-

1924

84.206

50,-

175.-

325,-

550.-

1925

573.071

45.-

70,-

90.-

115.-

1926

191.211

50-

100.-

160.-

225.-

1927

654.424

CW

45.-

70.-

80.-

1928

571.881

gw

45,-

70.-

80.-

1932

88.268

400.-

900,-

1600.-

2500.-

muntmeesterteken: druiventros

1937

116.660

50.-

80-

120-

150.-

 

JULIANA 1948-1980

Dukaat

beschrijving als voorgaand, netto gewicht goud 3.43 gram

DukaatDukaat

muntineesterteken: vis P UNC FDC

1960 3.605 325 - 400 - 500.-

muntmeesterteken: haan

1972 29.205 45.- 60- 65.-

1974 86.558 gw 45.- 55.-

1974 medailleslag* ca. 2.000 375.- 525.- 650.-

1975  204.788 gw  45.- 55.-

1976 37.844** 100.-  150.- 200.-

1978 29.305 45.- 80.- 90.-

 

BEATRIX 1980-2013

Dukaat

beschrijving als voorgaand

muntineesterteken: aambeeld

1985 103.863 met gepolijste stempels

50.-

dukaat

beschrijving als voorgaand, doch andere tekening

Dukaat

1986

95.091 met gepolijste stempels

50.-

muntmeesterteken:

pijl en booj

FDC

1989

24.478°

met

gepolijste

stempels

55.-

1990

17.500

met

gepolijste

stempels

80.-

1991

11.500

met

gepolijste

stempels

80.-

1992

I4.4002*

met

gepolijste

stempels

80.-

1993

11.100

met

gepolijste

stempels

85.-

1994

11.500

met

gepolijste

stempels

85.-

1995

11.000

met

gepolijste

stempels

85.-

1996

12.OOO3

met

gepolijste

stempels

85.-

1997

11.500

met

gepolijste

stempels

85.-

1998

8.500

met

gepolijste

stempels

100.-

1999

7.5504

met

gepolijste

stempels

100.-

P waarvan 6.442 in cassette niet zilveren en dubbele gouden dukaat

■' waarvan 6.300 in cassette met zilveren en dubbele gouden dukaat

*1) waarvan 6 500 in cassette met dubbele gouden dukaat

41 waarvan 600 in cassette met zilveren en dubbele gouden dukaat, en 650 in cassette met dubbele gouden dukaat

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000 8.000 met gepolijste stempels 95.-

waarvan 1.000 in cassette met zilveren en dubbele gouden dukaat, en 500 in cassette met dubbele gouden dukaat

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001 7.500 met gepolijste stempels 95.-

waarvan 750 in cassette met zilveren dukaat

 

Zilveren Dukaat

beschrijving als voorgaand, doch NOV i.p.v. NO, zilvergehalte:

873/1000; gewicht: 28,25 gram: diameter: 40 mm; rand: kabelrand

Zilveren Dukaat

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: pijl en boog FDC

1989 35.747* met gepolijste stempels25.-

1992 17.200** met gepolijste stempels40.-

1993 12.500 met gepolijste stempels55,-

 

Zilveren Dukaat voorzijde: ridder met zwaard staande op een grond met in de linkerhand een lint waaraan een provinciewapen

aan einde van het omschrift de afgekorte naam van een provincie keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen jaartal metaal: zilver; gehalte: 873/1000; gewicht: 28,25 gram diameter: 40 mm; rand: kabelrand

Zilveren Dukaat

muntteken: mercuriusstaf (Utrecht) muntmeesterteken: pijl en boog

FDC

1994 Groningen 11.000 met gepolijste stempels 125,-

1995 Zeeland 11.000 met gepolijste stempels 60,-

1996 Holland 12.250 met gepolijste stempels 55,-

1997 Gelderland 11.500 met gepolijste stempels50,-

1998 Friesland 11.100 met gepolijste stempels 50.-

1999 Utrecht 10.100 met gepolijste stempels 50,-

waarvan 600 in cassette met

gouden en dubbele gouden dukaat

muntmeesterteken: pijl en boog met ster

2000 Overijssel 11.100 met gepolijste stempels 50,-waarvan 1.000 in cassette met gouden en dubbele gouden dukaat

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank

2001 Utrecht 8.250 met gepolijste stempels 45,-waarvan 750 in cassette met enkele gouden dukaat

muntmeesterteken: vruchtdragende wijnrank met ster 2002