Online collections

hobbycollections.info

 

Indeks w języku Angielskim » Polski » Polska » Prusy Królewskie

Prusy Królewskie (polskie) katalog monet z wartościami

 

Prusy Królewskie (Prowincja Królestwa Polskiego) (1466-1772)

Groschen=3 solidus (shilling)

Zygmunt I król Polski (1506-1548)

moneta Polish Prussia 1 grosze 1531
1 grosze 1531

srebro
SIGIS I REX PO DO TOCI PRVS
GROSS COMV TERR PRVSS 1531
Wartość monety - 25-35 USD

 

moneta Polish Prussia 1 solidus 1528
1 solidus 1528

srebro
SIGIS REX POLO DO PRV / S
SOLIDVS PRVSSIE 1528
Wartość monety - 30-40 USD