Online collections

hobbycollections.info

 

Indeks w języku Angielskim » Polski » Polska » Prusy Południowe

Prusy Południowe coins catalog with values

 

Poprzedni - Monety Królestwa Polskiego

Prusy Południowe (Prowincja Królestwa Pruskiego) (1793–1807)

Groschen=12 pfennig

Fryderyk Wilhelm II król Prus (1786-1797)

coin South Prussia 3 groschen 1797
3 grossus 1797 (1796-1797)

copper
GROSSUS BORUSS MERID TRIPLEX 1797 / Koronowany owalne ramiona w wieńcu
FRIDERICUS WILHELM BORUSS REX / Kieruj się w prawo
Coin value - 20-30 USD

 

coin South Prussia 1 groschen 1796
1 grossus 1796 (1796-1797)

copper
I GROSSUS BORUSS MERIDIONAL 1796 / Koronowany owalne ramiona w wieńcu
FRIDERICUS WILHELM BORUSS REX / Kieruj się w prawo
Coin value - 15-20 USD

 

coin South Prussia 1/2 groschen 1796
1/2 grossus 1796 (1796-1797)

copper
1/2 GROSSUS BORUSS MERID 1796
Koronowany FWR monogram w wieniec
Coin value - 15-20 USD

 

Następny - monety Wielkiego Księstwa Warszawskiego