Online collections

hobbycollections.info

 

Index på engelska » Svenska » Danmark

Danmark myntkatalog med värden

 

Se även - Danish jubileumsmynts

Konungariket Danmark

Danska krona=4 mark; Mark=16 skilling (före 1813)

Frederik III (1648-1670)

mynt Danmark 2 skilling 1655
2 skilling 1655
silver
AGNOR VAN G REX 1655 | II SKIL DANS
FRIDERIC III D G D
Mynt värde - 30-40 USD

 

mynt Danmark 2 skilling 1663
2 skilling 1663
silver
AGNOR VAN GOT REX 1663 / II SKILING DANSK
FRIDERIC III D G DA
Mynt värde - 30-40 USD

 

 

Christian V (1670-1699)

mynt Danmark 2 skilling 1681
2 skilling 1681

silver
NOR VAN GOT REX 1681 | II SKILL DANS
CHRISTIAN V D G DAN
Mynt värde - 30-40 USD

 

mynt Danmark 2 skilling 1694
2 skilling 1694

silver
II SKILLING DANSKE
C5 / 1694
Mynt värde - 40-50 USD

 

 

Frederik IV (1699-1730)

mynt Danmark 12 skilling 1717
12 skilling 1717

silver
XII SKILLING DANSKE 1717
DOMINUS MIHI ADIUTOR
Mynt värde - 50-60 USD

 

 

Frederik V (1746-1766)

mynt Danmark 1 skilling 1761
1 skilling 1761

silver
I SKILLING DANSKE 1761
DOMINUS MIHI ADIUTOR
Mynt värde - 30-40 USD

 

 

Christian VII (1766-1808)

mynt Danmark 4 skilling 1807
4 skilling 1807

silver
4 SKILLING DANSK SKILLE MYNT 1807
CRVII
Mynt värde - 30-40 USD

 

mynt Danmark 2 skilling 1782
2 skilling 1782

silver
2 SKILLING DANSKE / 1782
C7
Mynt värde - 40-50 USD

 

mynt Danmark 1 skilling 1771
1 skilling 1771

koppar
1 SKILLING DANSKE K M / 1771
C7
Mynt värde - 7-10 USD

 

 

Frederik VI (1808-1839)

1808-1812
mynt Danmark 2 skilling 1809
2 skilling 1809

koppar
2 S 1809 / DANIAE NORVEGIAE VAN GOTH REX
FREDERICUS VI DEI GRATIA
Mynt värde - 10-15 USD

 

mynt Danmark 1 skilling 1812
1 skilling 1812

koppar
1 SKILLING DANSK / 1812
FR VI
Mynt värde - 15-20 USD

 

 

Reformera 1813
Riksbankdaler=30 schilling courant; Riksbankdaler=96 riksbankskilling (1813-1854)

mynt Danmark 1 skilling 1813
1 skilling 1813

koppar
1 RIGSBANK SKILLING 1813
FREDERICUS VI DEI GRATIA REX
Mynt värde - 15-20 USD

 

mynt Danmark 1 skilling 1818
1 skilling 1818

koppar
1 RIGSBANK SKILLING 1818
1/96 RIKSBANKDALER
Mynt värde - 10-15 USD

 

 

mynt Danmark 1/2 skilling 1838
1/2 skilling 1838

koppar
RB 1/2 SK
FR VI 1838
Mynt värde - 10-15 USD

 

 

Christian VIII (1839-1848)

mynt Danmark 4 skilling 1842
4 skilling 1842

silver
4 RIGSBANKSKILLING / 1 1/4 SCH
CHRISTIANVS D G DANIAE V G REX / 1842
Mynt värde - 25-30 USD

 

mynt Danmark 1 skilling 1842
1 skilling 1842

koppar
1 R B S / 1842
CHRISTIANVS D G DANIAE V G REX
Mynt värde - 10-15 USD

 

mynt Danmark 1/2 skilling 1842
1/2 skilling 1842

koppar
1/2 R B S / 1842
CHRISTIANVS D G DANIAE V G REX
Mynt värde - 10-15 USD

 

mynt Danmark 1/5 skilling 1842
1/5 skilling 1842

koppar
1/5 R B S
CHRISTIANVS D G DANIAE V G REX / 1842
Mynt värde - 30-40 USD

 

 

Frederik VII (1848-1863)

1848-1853

mynt Danmark 1 skilling 1853
1 skilling 1853

koppar
1 R B S / 1853
FREDERICVS VII D G DANIAE V G REX
Mynt värde - 5-8 USD

 

 

Frederik VIII (1906-1912)

Danmark 5 öre 1908
5 öre 1908

brons
5 ORE / KONGERIGET DANMARK / 1908
F8F
Mynt värde - 6-8 USD

 

mynt Danmark 2 öre 1909
2 öre 1909

brons
2 ORE / KONGERIGET DANMARK / 1909
F8F
Mynt värde - 2-4 USD

 

mynt Danmark 1 öre 1907
1 öre 1909

brons
1 ORE / KONGERIGET DANMARK / 1907
F8F
Mynt värde - 3-4 USD

 

 

Christian X (1912-1947)

mynt Danmark 2 krone 1926
2 kroner 1926

aluminium-brons
2 KRONER / DANMARK
DANMARK KONGE AF / 1926
Mynt värde - 2-3 USD

 

 

mynt Danmark 1 krone 1915
1 krone 1915

silver
1 KRONE
CHRISTIAN X KONGE AF DANMARK / 1915
Mynt värde - 15-20 USD

 

mynt Danmark 1 krone 1926
1 krone 1926

aluminium-brons
1 KRONE / DANMARK
DANMARK KONGE AF / 1926
Mynt värde - 1-2 USD

 

mynt Danmark 1 krone 1946
1 krone 1946

aluminium-brons
1 KRONE / 1946
CHRISTIAN X KONGE AF DANMARK
Mynt värde - 2-3 USD

 

 

Danmark 1/2 krone 1925
1/2 krone 1925

aluminium-brons
1/2 KRONE / DANMARK
DANMARK KONGE AF / 1925
Mynt värde - 5-8 USD

 

 

mynt Danmark 25 öre 1919
25 öre 1919

silver
25 ORE 1919
C X
Mynt värde - 6-8 USD

 

mynt Danmark 25 öre 1925
25 öre 1925

koppar-nickel
25 ORE
C X R / 1925 DANMARK
Mynt värde - 2-3 USD

 

mynt Danmark 25 öre 1944
25 öre 1944

zink
25 ORE
C X R / 1944 DANMARK
Mynt värde - 2-3 USD

 

 

mynt Danmark 10 öre 1917
10 öre 1917

silver
10 ORE 1917
C X
Mynt värde - 3-5 USD

 

mynt Danmark 10 öre 1926
10 öre 1926

koppar-nickel
10 ORE
C X R / 1926 DANMARK
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 10 öre 1944
10 öre 1944

zink
10 ORE
C X R / 1944 DANMARK
Mynt värde - 1-2 USD

 

 

mynt Danmark 5 öre 1919
5 öre 1919

brons
5 ORE
C X / 1919
Mynt värde - 4-6 USD

 

mynt Danmark 5 öre 1928
5 öre 1928

brons
5 ORE / DANMARK 1928
CXC / KONGE AF DANMARK
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 5 öre 1941
5 öre 1941

aluminium
5 ORE
CX / KONGE AF DANMARK / 1941
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 5 öre 1943
5 öre 1943

zink
5 ORE
CX / KONGE AF DANMARK / 1943
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 2 öre 1915
2 öre 1915

brons
2 ORE
C X / 1915
Mynt värde - 3-5 USD

 

mynt Danmark 2 öre 1939
2 öre 1939

brons
2 ORE / DANMARK 1939
CXC / KONGE AF DANMARK
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 2 öre 1941
2 öre 1941

aluminium
2 ORE
CX / KONGE AF DANMARK / 1941
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 2 öre 1942
2 öre 1942

zink
2 ORE
CX / KONGE AF DANMARK / 1942
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 1 öre 1916
1 öre 1916

brons
1 ORE
C X / 1916
Mynt värde - 2-3 USD

 

Danmark 1 öre 1918
1 öre 1918

järn
1 ORE
C X / 1918
Mynt värde - 3-4 USD

 

mynt Danmark 1 öre 1936
1 öre 1936

brons
1 ORE / DANMARK 1936
CXC / KONGE AF DANMARK
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 1 öre 1941
1 öre 1941

zink
1 ORE
CX / KONGE AF DANMARK / 1941
Mynt värde - ~1 USD

 

 

Frederik IX (1947-1972)

mynt Danmark 5 krone 1967
5 kroner 1967

koppar-nickel
5 KRONER 1967
FREDERIK IX KONGE AF DANMARK
Mynt värde - 2-3 USD

 

 

mynt Danmark 2 krone 1957
2 kroner 1957

aluminium-brons
2 KRONER 1957
FREDERIK IX KONGE AF DANMARK
Mynt värde - 2-3 USD

 

 

mynt Danmark 1 krone 1947
1 krone 1947

aluminium-brons
1 KRONE 1947
FREDERIK IX KONGE AF DANMARK
Mynt värde - 1-2 USD

 

mynt Danmark 1 krone 1971
1 krone 1971

koppar-nickel
1 KRONE 1971
FREDERIK IX KONGE AF DANMARK
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 25 öre 1951
25 öre 1951

koppar-nickel
25 ORE / DANMARK
FR IX / 1951
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 25 öre 1968
25 öre 1968

koppar-nickel
25 ORE DANMARK
FR IX 1968
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 10 öre 1955
10 öre 1955

koppar-nickel
10 ORE / DANMARK
FR IX / 1955
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 10 öre 1969
10 öre 1969

koppar-nickel
10 ORE / DANMARK
FR IX / 1969
Mynt värde - <1 USD

 

 

Danmark 5 öre 1963
5 öre 1963

zink
5 ORE DANMARK
FR IX / 1963
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 5 öre 1963
5 öre 1963

brons
5 ORE / DANMARK
FR IX / 1963
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 2 öre 1970
2 öre 1970

zink
2 ORE DANMARK
FR IX / 1970
Mynt värde - <1 USD

 

 

Danmark 1 öre 1960
1 öre 1960

zink
1 ORE DANMARK
FR IX / 1960
Mynt värde - <1 USD

 

 

Margrete II (eftersom 1972)

mynt Danmark 20 krone 1990
20 kroner 1990

aluminium-brons
20 KRONER
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING / 1990
Mynt värde - 3-4 USD

 

mynt Danmark 20 krone 1999
20 kroner 1999

aluminium-brons
20 KRONER
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING / 1999
Mynt värde - 3-4 USD

 

mynt Danmark 20 krone 2005
20 kroner 2005

aluminium-brons
20 KRONER
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING / 2005
Mynt värde - 4-5 USD

 

 

mynt Danmark 10 krone 1979
10 kroner 1979

koppar-nickel
10 KRONER / 1979
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING
Mynt värde - 2-3 USD

 

Dammark 10 kroner 1989
10 kroner 1989

aluminium-brons
10 KRONER
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING / 1989
Mynt värde - 2-3 USD

 

mynt Danmark 10 krone 2011
10 kroner 2011

aluminium-brons
10 KRONER
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING / 2011
Mynt värde - 5-6 USD

 

 

mynt Danmark 5 krone 1976
5 kroner 1976

koppar-nickel
5 KRONER / 1976
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING
Mynt värde - 2-3 USD

 

mynt Danmark 5 krone 1990
5 kroner 1990

koppar-nickel
5 KRONER / DANMARK
1990
Mynt värde - ~1 USD

 

 

mynt Danmark 2 krone 1999
2 kroner 1999

koppar-nickel
2 KRONER / DANMARK
1999
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 1 krone 1979
1 krone 1979

koppar-nickel
1 KRONE / 1979
MARGRETHE II DANMARKS DRONNING
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 1 krone 2007
1 krone 2007

koppar-nickel
1 KRONE / DANMARK
2007
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 50 öre 1996
50 öre 1996

brons
50 ORE
DANMARK / 1996
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 25 öre 1985
25 öre 1985

koppar-nickel
25 ORE DANMARK
1985
Mynt värde - <1 USD

 

mynt Danmark 25 öre 1991
25 öre 1991

brons
25 ORE
DANMARK / 1991
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 10 öre 1987
10 öre 1987

koppar-nickel
10 ORE / DANMARK
1987
Mynt värde - <1 USD

 

 

mynt Danmark 5 öre 1981
5 öre 1981

koppar klätt järn
5 ORE / DANMARK
1981
Mynt värde - <1 USD