Online collections

hobbycollections.info

 

Index på engelska  » Svenska  » Sverige  » Oscar II (1872-1907)

Oscar II (1872-1907) Svenska myntkatalog med värden

 

Tidigare - mynt av Carl XV

Konungariket Sverige

Riksdaler Specie=4 Riksdaler Riksmynt; Riksdaler Riksmynt=100 öre

1872-1873

mynt Sverige 10 öre 1873
10 öre 1873 (1872-1873)

silver
10 ORE 1873 / Värde inom krans
OSCAR II SVERIGES NORR G O V KONUNG / Gå höger
Mynt värde - 60-80 USD

 

mynt Sverige 5 öre 1873
5 öre 1873

brons
5 ORE 1873 / Värde inom krans
OSCAR II SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 20-30 USD

 

mynt Sverige 2 öre 1873
2 öre 1873

brons
2 ORE 1873 / Värde inom krans
OSCAR II SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 10-15 USD

 

mynt Sverige 1 öre 1873
1 öre 1873

brons
1 ORE 1873 / Värde inom krans
OSCAR II SVERIGES NORR G O V KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 8-12 USD

 

 

Reformera 1873
Krona=100 öre

mynt Sverige 2 kronor 1877
2 kronor 1877 (1876-1880)

1876, 1877, 1878, 1880
silver
2 KRONOR BRODRAFOLKENS VAL 1877 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES O NORGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 20-30 USD

 

mynt Sverige 2 kronor 1904
2 kronor 1904 (1890-1904)

1890, 1892, 1893, 1897, 1898, 1900, 1903, 1904
silver
2 KRONOR BRODRAFOLKENS VAL 1877 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 20-30 USD

 

mynt Sverige 2 kronor 1907
2 kronor 1907 (1906-1907)

silver
2 KRONOR SVERIGES VAL 1907 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 15-20 USD

 

 

mynt Sverige 2 kronor 1897
2 kronor 1897

silver
jubileumsmynt
Silverjubileum - 25-årsjubileum av regeln
TVA KR / MINNE AF TJUGUFEMARIG REGERING / 1872-1897 / Krönta armar med supportrar inom pärlcirkel
OSCAR II SVERIGES NORGES G O V KONUNG / Kronaed 1/2 byst vänster, delar pärlcirkel
Mynt värde - 20-30 USD

 

mynt Sverige 2 kronor 1907
2 kronor 1907

silver
jubileumsmynt
Guldbröllopsdag
2 KR / DEN 6 JUNI 1857-1907 / Krönta armar inom orderkedjan
KONUNG OSCAR II DROTTNING SOFIA / Byster av kung Oscar II och drottning Sofia till höger
Mynt värde - 20-30 USD

 

 

mynt Sverige 1 krona 1876
1 krona 1876 (1975-1876)

silver
1 KRONA BRODRAFOLKENS VAL 1881 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES O NORGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 15-25 USD

 

mynt Sverige 1 krona 1881
1 krona 1881 (1877-1889)

1877, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1887, 1888, 1889
silver
1 KRONA BRODRAFOLKENS VAL 1876 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 15-25 USD

 

mynt Sverige 1 krona 1904
1 krona 1904 (1890-1904)

1890, 1897, 1898, 1901, 1903, 1904
silver
1 KRONA BRODRAFOLKENS VAL 1904 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 10-15 USD

 

mynt Sverige 1 krona 1907
1 krona 1907 (1906-1907)

silver
1 KRONA SVERIGES VAL 1907 / Krönta armar med supportrar
OSCAR II SVERIGES KONUNG / Huvudet vänster
Mynt värde - 15-20 USD

 

 

mynt Sverige 50 öre 1898
50 öre 1898 (1875-1899)

1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1898, 1899
silver
50 ORE 1898 / Värde inom krans
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 8-12 USD

 

mynt Sverige 50 öre 1907
50 öre 1907 (1906-1907)

silver
50 ORE 1898 / Värde inom krans
II / SVERIGES VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 10-15 USD

 

 

mynt Sverige 25 öre 1877
25 öre 1877 (1874-1878)

1874, 1875, 1876, 1877, 1878
silver
25 ORE 1877 / Värde inom krans
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 8-12 USD

 

mynt Sverige 25 öre 1889
25 öre 1889 (1874-1905)

1874, 1880, 1881, 1885, 1889, 1890, 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905
silver
25 ORE 1889 / Värde inom krans
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 5-8 USD

 

mynt Sverige 25 öre 1907
25 öre 1907

silver
25 ORE 1907 / Värde inom krans
II / SVERIGES VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 4-6 USD

 

 

mynt Sverige 10 öre 1874
10 öre 1874 (1874-1876)

1874, 1875, 1876
silver
10 ORE 1874 / Värde inom krans
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 10-15 USD

 

mynt Sverige 10 öre 1904
10 öre 1904 (1880-1904)

1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1887, 1890, 1891, 1892, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904
silver
10 / TIO ORE / 1904 / värde
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 4-6 USD

 

mynt Sverige 10 öre 1907
10 öre 1907

silver
10 / TIO ORE / 1907 / värde
II / SVERIGES VAL / Monogram inom krönt sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 3-5 USD

 

 

mynt Sverige 5 öre 1884
5 öre 1884 (1874-1889)

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1878, 1888, 1889
brons
5 ORE 1884 / Tre kronor
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-3 USD

 

mynt Sverige 5 öre 1898
5 öre 1898 (1888-1905)

1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905
brons
5 ORE 1898 / Tre kronor
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-3 USD

 

mynt Sverige 5 öre 1907
5 öre 1907 (1906-1907)

brons
5 ORE 1907 / Tre kronor
II / SVERIGES VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-2 USD

 

 

mynt Sverige 2 öre 1876
2 öre 1876 (1874-1878)

1874, 1875, 1876, 1877, 1878
brons
2 ORE 1876 / Tre kronor
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-3 USD

 

mynt Sverige 2 öre 1892
2 öre 1892 (1877-1905)

1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905
brons
2 ORE 1892 / Tre kronor
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-3 USD

 

mynt Sverige 2 öre 1907
2 öre 1907 (1906-1907)

brons
2 ORE 1907 / Tre kronor
II / SVERIGES VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-2 USD

 

 

mynt Sverige 1 öre 1875
1 öre 1875 (1874-1877)

1874, 1875, 1876, 1877
brons
1 ORE 1875 / Tre kronor
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 3-5 USD

 

mynt Sverige 1 öre 1891
1 öre 1891 (1879-1905)

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905
brons
1 ORE 1891 / Tre kronor
II / BRODRAFOLKENS VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - 1-3 USD

 

mynt Sverige 1 öre 1907
1 öre 1907 (1906-1907)

brons
1 ORE 1907 / Tre kronor
II / SVERIGES VAL / Monogram inom krönt sköld
Mynt värde - ~1 USD

 

Nästa - mynt av Gustaf V